GoedBericht.nl logo
English Blog

de aion der aion

31-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Onlangs hoorde ik een bekend prediker beweren dat wanneer een leek wil weten wat een bijbeltekst precies zegt, men het beste diverse bijbelvertalingen naast elkaar kan leggen en deze met elkaar vergelijken. Zo’n overzicht zou een goede indruk opleveren van wat de bewuste tekst zegt, aldus de prediker. Was het maar waar!

In deze blog wil ik uw aandacht vragen voor drie verwante maar niettemin verschillende uitdrukkingen in de Schrift, die in alle gangbare vertalingen totaal niet uit de verf komen. Het gaat om deze drie uitdrukkingen:

1. “de aionEN der aionEN” (21x o.a. in Openbaring 11:15)
St.Vert.: in alle eeuwigheid
NBG51: in alle eeuwigheden

2. “de aion der aionEN” (1x Efeze 3:21)
St.Vert.: in alle eeuwigheid
NBG51: van eeuwigheid tot eeuwigheid

3. “de aion der aion” (1x Hebreeën 1:8)
St.Vert.: in alle eeuwigheid
NBG51: in alle eeuwigheid

De StatenVertaling geeft drie verschillende frasen identiek weer (“alle eeuwigheid”) en ook de NBG-51 maakt het origineel onherkenbaar. De grootste en fatale misser in dezen is dat men ‘aion’ weergeeft met ‘eeuwigheid’. Kiest men eenmaal voor die weergave dan is het onmogelijk vervolgens nog recht te doen aan de verschillende uitdrukkingen. Als een aion een eeuwigheid is dan kán een dubbel meervoud in een overtreffende trap (“de aionen der aionen”) per definitie nooit méér zijn dan een enkele aion. Langduriger dan eindeloos bestaat nu eenmaal niet. De vertalers gaan er vanuit dat de verschillende uitdrukkingen idiomatisch hetzelfde betekenen. Vandaar dat men telkens “alle eeuwigheid” (of iets dergelijks) vertaald. Maar dat is geen vertaling, het is een belabberde uitleg. Waarom niet eenvoudig en concordant weergegeven wat “er staat geschreven”?

Het is interessant om de uitdrukkingen eens nader te bezien. Wat hebben de verschillen ons te zeggen? Hieronder een grafische voorstelling:

images20

Met name in het boek ‘Openbaring’ is dikwijls sprake van “de aionen der aionen“. De uitdrukking betekent: van meerdere aionen zijn dit de overtreffende aionen. In Openbaring 11:15 lezen we dat Christus zal heersen “tot in de aionen der aionen”. D.w.z. in vergelijking met de aionen die achter ons liggen (Ef.3:9) en ook “de tegenwoordige boze aion” (Gal.1:4), zullen die aionen overtreffend zijn omdat Christus daarin zal heersen. In Openbaring 20 lezen we over de 1000 jaren waarin satan zal zijn gebonden en Christus zal heersen. Dat is de toekomende aion. Maar ook in de daarop volgende aion zal Christus heersen (Openb.22:1,5). In beide aionen heerst Christus en daarom stellen ze alle voorgaande aionen in de schaduw.

De “aion der aionen” (Ef.3:21) duidt op één enkele aion die de voorgaande aionen overtreft. De uitdrukking is vergelijkbaar met “de koning der koningen”, “het lied der liederen”, “de hemel der hemelen”, enz. “De aion der aion” is de opper-aion. Het is de aion van de nieuwe schepping. In deze aion zal alles tot volmaaktheid worden gebracht en zullen de volkeren genezing ontvangen (Openb.22:2).

De merkwaardigste uitdrukking in deze reeks vinden we in Hebr.1:8, waar sprake is van “de aion der aion“. Doorgaans is het laatste woord in zo’n overtreffende trap een meervoudsvorm (“der koningen“, “der liederen“, “der hemelen“). Hier niet. Hier wordt de overtreffende aion niet vergeleken met meerdere aionen maar met één enkele aion. De aion van de nieuwe schepping zal de laatste aion van de oude schepping (“de duizend jaren”) in heerlijkheid overtreffen!
In Hebr.1:8 wordt de Zoon aangesproken wiens troon is tot in “de aion der aion”. Dat is de aion van de Zoon. In die aion zal de Zoon de dood als laatste vijand teniet doen (1Kor.15:26) zodat allen zullen leven (1Kor.15:22). Dan is er geen vijand meer. Geen dood meer –  alles is onderworpen. Tot eer van God de Vader zullen allen Jezus als Heer belijden (Filp.2:11). En als Zoon zal Hij vervolgens afstand doen van de troon omdat Vaders doel zal zijn bereikt.  Dat de Zoon afstand doet van de troon betekent geen vernedering voor Hem maar onderstreept juist zijn heerlijkheid. Nooit ging het om Hemzelf maar altijd om zijn God en Vader. Dan zal Hij alles hebben bereikt wat Vader wilde – en niets en niemand is daarbij uitgesloten!

Wanneer alles Hem onderworpen is,
zal ook de Zoon zelf onderworpen worden,
aan Hem die Hem alles onderworpen heeft,
opdat God zij alles in allen.
-1Korinthe 15:28-

Reageer op Facebook

Delen: