GoedBericht.nl logo
English Blog

Darwinjaar

24-01-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 
Darwin actueel
Het ontstaan van de wereld en het leven op aarde, is op dit moment een hoogst actueel item. Dat heeft natuurlijk alles te maken hebben met het feit dat 2009 is uitgeroepen tot Darwinjaar.  Het is 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren en 150 jaar geleden dat zijn boek “On the Origin of the Species” uitkwam. Maar de actualiteit van het thema heeft ook in niet geringe mate te maken met de ommezwaai die opinieleiders binnen orthodox-christelijke kring hebben gemaakt, waar het gaat om schepping en evolutie. Stond de EO in de 70-er en 80-er jaren bekend om het uitdragen van het creationisme, tegenwoordig bekent voormalig EO-directeur Andries Knevel openlijk achter de evolutie-theorie te staan. Zelfs het creationistisch boegbeeld bij uitstek, dr. Willem Ouweneel, noemt zich tegenwoordig een oorsprongsagnost. Werd er voorheen gehamerd op de historische betrouwbaarheid van Genesis 1-11, nú mogen deze hoofdstukken vooral niet meer te letterlijk worden gelezen. De EO legt in een paar jaar een ontwikkeling af waar de NCRV een generatie over deed. Heldere antwoorden hebben plaatsgemaakt voor vrijblijvend en hoogdravend geneuzel (zie o.a. de lezingencyclus ‘Botsen over het begin’). OK, dat klinkt onaardig. Maar hoe moet ik het anders noemen als in een academisch rookgordijn, de betrouwbaarheid van de Schrift in de mist verdwijnt?

creationisme in verlegenheid
Het bovenstaande laat onverlet, dat creationisten beslist geen reden hebben om gearriveerd achterover te leunen. Er heerst verlegenheid rond de hoge ouderdom van zowel de aarde als de levende natuur. En verder worstelt men met een aantal ongerijmdheden die de gebruikelijke lezing van het eerste hoofdstuk van Genesis altijd weer oplevert.  Hoe kan er b.v. sprake zijn van daglicht, avonden en morgens, als de zon pas op de vierde dag ten tonele komt? En hoe kunnen Adam en Eva op één dag zijn geschapen als we in hoofdstuk 2 lezen dat er zoveel is gebeurd tussen de creatie van beiden? Iedere oplettende lezer van Genesis 1 en 2, stuit op zulke vragen.
Of… ontgaat ons iets belangwekkends? Lezen we misschien niet goed?

nieuw licht op Genesis 1
In de maand februari staan een aantal studies op de Goedbericht-agenda die alles te maken hebben met de grote thema’s van het Darwinjaar. Dat geldt voor de studie 8 februari (‘wie schreven het boek Genesis?’) maar met name voor de studiedag (‘nieuw licht op Genesis 1’). Deze laatste titel klinkt inderdaad tamelijk pretentieus, maar ach, een benadering waarin zo’n beetje alle grote vragen in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen, mag toch gerust als baanbrekend worden beschouwd… Baanbrekend betekent echter dat nieuwe wegen worden ingeslagen. Wat anders? Waar vragen onbeantwoord blijven en ongerijmdheden voortbestaan, dienen de platgetreden paden te worden verlaten. Nieuwsgierig naar hoe het wél zit. Want… wie zoekt, die vindt!

Laat ik deze blog afsluiten met een citaat, dat een teaser zou kunnen zijn voor de 22-ste februari…

Geen mens kan toeschouwer geweest zijn van de schepping. Ik stel me zo voor dat God met Adam wandelde in het paradijs en hem in een visioen Zijn scheppingsdaden heeft getoond. Zo’n visioen moet de grondstof zijn geweest voor het scheppingsverslag in Genesis.
drs. Tom Zoutewelle (geoloog en bioloog en voorzitter van de Stichting Creaton)

info studiedag

Delen: