GoedBericht.nl logo
English Blog

danken omdat je blij bent?

14-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

Dankbaarheid is een houding. Je bent de gever erkentelijk voor een geschenk. Door te (be)danken spreek je deze erkenning ook uit. Bijvoorbeeld je ouders voor de gelegenheid die ze je boden om te studeren. Of je werkgever voor een jubileumgeschenk. Of een vriend voor de uitnodiging voor een etentje. Enzovoort. In al zulke gevallen zijn er mensen om je heen die je iets geven, waar je geen aanspraak op kunt maken maar die jou blij maken.

Dankbaarheid als levenshouding veronderstelt de erkenning van GOD. Zou ik er vanuit gaan dat de wereld en mijn leven toevallig tot stand is gekomen, zonder doel, wie zou ik dan dankbaar daarvoor kunnen zijn? Dan ontbreekt immers een Gever die ik erkentelijk kan zijn. Voor het feit dat ik bijvoorbeeld adem haal, beweeg, eet, drink, slaap, de liefde bedrijf, lach, geniet, huil, kortom voor alles wat ik ben, wat ik heb en waartoe ik in staat ben. Zonder zicht op een liefhebbend hart als motief voor dit alles, is er geen basis voor dankbaarheid.

In Romeinen 1:21 spreekt Paulus over “God als GOD verheerlijken en danken”. Dit “God als GOD” houdt in: Hij omvat alles, niets uitgezonderd.

… daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
-Handelingen 17:25-

GOD is de bron van alles. Niet alleen van wat wij als goed ervaren in ons leven (vreugde, voorspoed) maar ook van het kwade. Van pijn, moeite en lijden. GOD “heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads” (Spr.16:4). GOD maakt geen fouten en daarom hebben we ook altijd reden om Hem te danken. Danken in alles (1Thes.5:18) maar ook danken voor alles (Ef.5:20).

Het belang van dankbaarheid als levenshouding kan moeilijk worden overschat. Niet alleen omdat het de enig gepaste houding is t.o.v. de Schepper maar ook vanwege het effect dat het heeft op ons welbevinden. De mens is er op gemaakt dankbaar te zijn. Een expert in biologische psychologie schreef:

Als dankbaarheid een geneesmiddel zou zijn, dan was het ‘s werelds best-verkochte product voor het onderhoud van de gezondheid van elk belangrijk orgaan.

Het woord voor danken en dankbaarheid in het Bijbelse Grieks (=eu-charis) is afgeleid van het woord voor vreugde (=charis). Danken maakt blij. Let op deze volgorde. We danken niet per se omdat we blij zijn, maar we worden blij omdat we danken. Afgelopen week sprak ik een vrouw die me vertelde over bepaalde moeiten in haar leven en waarover ze aanvankelijk klaagde. Totdat ze ging inzien dat GOD ook die moeiten in haar leven een plaats gaf. Uiteraard met een doel. In plaats van te klagen ging ze GOD daarvoor danken. Elke keer wanneer ze GOD dankte voor deze moeiten werd ze bepaald bij het gegeven dat niets voor niets gebeurt en dat GODS weg altijd de beste is. Ook al wist ze zelf op dat moment niet wat dat beste was. Je hoeft de bedoeling van iets niet te kennen om dankbaar te zijn. De wetenschap dat het een bedoeling heeft is genoeg. Deze gewoonte om GOD te danken voor alles, veranderde haar beleving compleet. Het gaf richting aan haar denken en het maakte haar blij. En die hervonden vreugde stelde haar ook in staat om de moeiten die ze had te ondergaan en te handlen.

Velen dienen een sinterklaas-god. Een god die ze danken voor de marsepein en suikergoed en al het andere lekkers. Dat is niet de GOD “uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn” (Rom.11:36). Dank God niet omdat je blij bent maar dank Hem omdat Hij GOD is. De bron van alles, die alle dingen leidt en ook alle dingen wel maakt.
Daar wordt je gegarandeerd blij van!

Reageer op Facebook

Delen: