GoedBericht.nl logo
English Blog

charisma

30-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Er is verscheidenheid in genadegaven (Gr.charismata),
maar het is dezelfde Geest
1Korinthe 12:4 NBG

charisma – charis – chairo

Voor zondag 9 december a.s. staat een studiedag op het progamma onder de titel ‘charismatisch?‘. Laat ik om een voorzet te geven eens nader ingaan op het woord charisma (meervoud: charismata). Charisma is afgeleid van charis dat genade betekent. Op haar beurt is charis weer afgeleid van chairo wat duidt op verblijden of vreugde. In het seculiere Grieks van de eerste eeuw was charis de term voor alles wat vreugde gaf. Een goed glas wijn, een fraai uitzicht op zonsondergang of een mooie lied; het viel allemaal onder de noemer charis. De uitgang -ma in de Griekse taal verwijst naar het resultaat of effect van iets. Charisma is dus het resultaat of effect van genade. De NBG-vertaling geeft charisma weer met ‘genadegave’ (zie bovenstaande tekst) of met ‘gave’ maar correcter zou het zijn om te spreken van ‘genade-effect’ (ook al is de term even wennen). Dat wat genade teweeg brengt. Genade zelf is de gave – dat wat het produceert heet charisma.

geen gaven maar effecten

Als we dit op ons laten inwerken begrijpen we ook dat dezelfde genade van God diverse uitwerkingen heeft. Dat is niet omdat er verschillende gaven worden gegeven maar omdat die ene Geest van genade, diverse effecten veroorzaakt. Zoals het blazen op een trompet een ander geluid produceert dan het blazen op een fluit of klarinet. Niet de geblazen lucht maakt het verschil maar de diversiteit van instrumenten. Zo zijn mensen verschillend qua temperament, interesses, capaciteiten enz. en daarom heeft de genade van God even zovele uitingen.

organisch

Paulus vergelijkt de genade-effecten in zowel Romeinen 12 als 1Korinthe 12, met de onderscheiden werkingen in één lichaam. Een hand is gemaakt om te handelen, een voet om op te staan, een oor om te horen en een oog om te zien. De Geest van genade activeert de leden van de ekklesia organisch. Het is geen organisatie met een takenrooster maar een lichaam dat bestuurd wordt vanuit het Hoofd en dat door genade (=vreugde!) onderscheiden capaciteiten en werkingen wakker maakt.

Wij hebben nu genade-effecten
onderscheiden naar de genade die ons is gegeven
hetzij profetie naar de maat van het geloof;
of wie dient in de dienst
wie onderwijst, in het onderwijs
of wie aanmoedigt in het aanmoedigen
wie mededeelt in gulheid;
wie vooraan staat in ijver;
wie barmhartig is in vrolijkheid.
-Romeinen12:6-8 (letterlijk vertaald)- 

Reageer op Facebook

Delen: