GoedBericht.nl logo
English Blog

broeikas-geloof: gebakken lucht

02-02-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Klimaatsverandering, zoals die nu zichtbaar is in bijvoorbeeld stijgende temperaturen, wordt vrijwel zeker veroorzaakt door de mens. Althans, volgens het jongste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, dat vanmorgen in Parijs is gepresenteerd. Er lopen echter genoeg experts rond, die van dit hele verhaal geen steek geloven.
Zij wijzen er b.v. op dat de in de periode van pakweg 950 tot 1450 de aarde ook zo’n relatief warme periode heeft meegemaakt. Vermoedelijk was het toen zelfs nog zo’n drie graden warmer dan nu het geval is. De Noordpool was ijsvrij en in Groenland verbouwden de Vikingen vrolijk hun landbouwgewassen. Schommelingen in het klimaat zijn heel gewoon, zonder dat de mens daar ook maar een noemenswaardige rol in speelt.

Een van degenen die lacht om ‘het broeikas-geloof’ is de geofysicus Adriaan Broere. Volgens hem heeft één enkele vulkaaneruptie ,,meer invloed dan zes miljard mensen met auto’s, vliegtuigen en industrie gedurende honderd jaar”. Hij erkent dat de aarde de laaste honderd jaar een halve graad warmer is geworden maar “wat men er echter niet bij vertelt, is dat die stijging zich vooral heeft voorgedaan vóór 1948, terwijl de toename van CO2 in de atmosfeer een verschijnsel is van de laatste 40 jaar. De temperatuurstijging kán daardoor dus helemaal niet zijn veroorzaakt.”

“Verantwoordelijk voor alle temperatuurschommelingen op de aarde is de zon, in het bijzonder zonnevlekken die in de zogeheten magnetische velden geconcentreerd zijn en die verlopen volgens een bepaalde cyclus van 9 tot 14 jaar. De lengte van deze cyclus is voor 99,9 procent bepalend voor de temperatuur op aarde. Processen op de aarde zelf, zoals vulkanen en geisers, voor 0,1 procent”.

“Dat bij smeltende poolkappen het zeeniveau stijgt, is een onwaarheid die zelfs een middelbare scholier met een beetje natuurkunde-kennis kan doorzien. IJs heeft namelijk een groter volume dan water — denk aan het jampotje dat knapt als het vriest. De ijsmassa’s van de poolkappen bevinden zich grotendeels onder water. Als deze kappen gaan smelten, wordt het volume niet groter, maar juist kleiner en daalt de zeespiegel. “

“Het is trouwens nog maar de vraag of die ijskappen door de opwarming van de aarde wel smelten. Door de stijging van de temperatuur zal namelijk de verdamping toenemen met als gevolg meer neerslag, die op de polen naar beneden komt in de vorm van sneeuw. De sneeuw- en ijsmassa’s op de polen zullen juist aangroeien in plaats van afnemen. Recente satellietwaarnemingen hebben dat ook aangetoond”.

En waarom wordt het geluid tegen de valse voorlichting van de VN maar zo zelden vernomen?
Broere:

“Dat laatste is niet juist. Meer dan 17.000 wetenschappers, klimatologen en meteorologen hebben op 1 mei 1998 de Oregon Petitie ondertekend waarin stelling wordt genomen tegen deze verkeerde voorstelling van zaken (…) Maar deze geleerden worden geboycot en uit beleidscommissies geweerd. Sensationele , rampscenario’s verkopen nu eenmaal beter dan betrouwbare wetenschappelijke gegevens. Het zijn vooral bepaalde meteorologen die pretenderen het klimaat in de wereld tot ver in de toekomst tot op de graad nauwkeurig te kunnen voorspellen.”

Ook hier zien we weer eens het klassieke fenomeen gedemonstreerd dat de mens, over de grote linie, de waarheid liever ten onder houdt. Waar de Schepper wordt weggeredeneerd verbeeldt de mens zelf het lot van de schepping in handen te hebben. Uit die droom zullen we vanzelf ontwaken. Een vulkaan-uitbarsting of een aardbeving kan al voldoende zijn.

“Die in de hemel zetelt, lacht…”

Links:
de opwarmng van de aarde een sprookje
Menselijke factor in klimaat betwist

Delen: