GoedBericht.nl logo
English Blog

applaus van God

04-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

In de vorige blog zagen we dat Paulus ging voor “de erekrans”. Naar aanleiding hiervan ontving ik de vraag of het zo zwart-wit is dat men óf de hoofdprijs behaalt óf helemaal geen prijs. Zijn er geen gradaties?

Zoals een goede sporter betaamt ging ook Paulus slechts voor ‘goud’. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer prijzen te vergeven zouden zijn. Het idee is dat straks bij ‘de bema’ (het erepodium) openbaar zal worden wat in ons leven onvergankelijke waarde had (2Kor.5:10). Al het hout, hooi en stro van eigen werken zal in rook opgaan maar goud, zilver en edelgesteente zal de vuurproef doorstaan (1Kor.3:12,13). Niet de zonden van de gelovigen zullen in herinnering worden gebracht (dat is onmogelijk) maar wat Hij goed rekent zal openbaar worden. Bij ‘de bema’ geen veroordeling maar een prijsuitreiking!

Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Heer komt,
die ook hetgeen in de duisternis verborgen is,
aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.
En dan zal aan ELK zijn lof geworden van God.
-1Korinthe 4:5-

Let op: ELK zal zijn lof geworden van God. De Concordant Version spreekt van: applaus van God. Dit schrijft Paulus nota bene aan een ekklesia die algemeen als “vleselijk” te boek staat (3:3). Maar veel of weinig applaus, God zal alles bekronen wat Zijn Woord (goud, zilver en edelgesteente) in en door ons heeft uitgewerkt.  De Heer bekroont zijn eigen werk!

Daarom, mijn geliefde broeders,
wordt standvastig, onwankelbaar,
te allen tijde overvloedig in HET WERK VAN DE HEER,
wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer.
-1Korinthe 15:58-

Reageer op Facebook

Delen: