GoedBericht.nl logo
English Blog

ANBI controle Stichting GoedBericht

12-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In februari 2009 is besloten tot oprichting van Stichting GoedBericht, met als doel om de boodschap zoals deze wordt uitgedragen op www.goedbericht.nl te ondersteunen. Deze support stelt ondergetekende in staat om, naast het freelance NT2 werk (Nederlandse lessen aan Polen) dat hij verricht, zich maximaal te wijden aan bijbelstudie, activiteiten rond de website, vragen beantwoording, afleggen van bezoeken, etc. Gelukkig zijn er velen die het Goede Bericht een warm hart toedragen en het werk financieel willen ondersteunen!

Om donateurs te laten profiteren van belastingvoordeel heeft Stichting GoedBericht direct na haar oprichting, de ANBI status aangevraagd en dit werd in 2010 ook toegekend. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling  en deze status zorgt er voor dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Dit jaar werd Stichting GoedBericht door de Belastingdienst geselecteerd voor controle op de ANBI status. Sinds het begin van dit jaar is de wet- en regelgeving m.b.t. ANBI aanzienlijk aangescherpt, en de controle had ten doel om na te gaan of Stichting GoedBericht nog steeds aan de wettelijke criteria voldoet. En neem van ons aan: de Belastingdienst controleert zeer grondig (vraag maar aan onze penningmeester…). Naar verwachting en tot ons genoegen, ontvingen wij vorige week van de Belastingdienst de melding…

… dat de Stichting GoedBericht de ANBI status kan behouden.

Om de naam van onze Stichting ook in dezen eer aan te doen, wilden we u dit bericht (dit keer van de Belastingdienst) niet onthouden.

-André Piet-
Woordvoerder Stichting GoedBericht

Delen: