GoedBericht.nl logo
English Blog

‘alverzoeners’?

01-03-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. ben ik tijdens een studie in Zoetermeer ingegaan op een hoofdstuk in Ouweneel’s jongste boek ‘vijf nijlpaarden in het kippenhok’. Ouweneel had lucht gekregen van de aankondiging van deze bijeenkomst op mijn website en twitterde een paar dagen daarvoor:

Wat ’n misselijke suggestie dat ik de alverzoening verdedig; ik heb in ‘Vijf nijlpaarden’ de 2 visies eerlijk t.o. elkaar gezet.

Met deze opmerking gaf Ouweneel er blijk van slecht te hebben gelezen, want niet in minst heb ik beweerd of gesuggereerd dat Ouweneel de alverzoening zou verdedigen. Dit Twitter-bericht ging vervolgens een eigen leven leiden en zo kopte het magazine LEAP :

‘Ouweneel is opgeschoven richting alverzoening’

Met daaronder de tekst:

Volgens Andre Píet, bijbelleraar en beheerder van de alverzoeningswebsite Goedbericht.nl, is prof. dr. Willem Ouweneel opgeschoven richting alverzoening. Dat baseert hij op het pasverschenen boek ‘Vijf nijlpaarden in het kippenhok’.

De titel waarvoor LEAP koos, is echter haar eigen conclusie en ze wordt André Piet in de mond gelegd. De move waarvan ik schreef en sprak is dat Ouweneel de alverzoeningsleer vroeger een afschuwelijke dwaalleer noemde, en tegenwoordig een standpunt waarover christenen elkaar niet zouden verketteren. Dat is echter geen mening maar gewoon een vaststelling.

Dat Ouweneel richting alverzoening zou zijn opgeschoven, blijkt nergens uit zijn jongste publicatie. Zou ik een conclusie moeten trekken uit zijn verschuiving, dan wijst het er eerder op dat hij tegenwoordig, behalve ontstaans-agnost (zoals hij zichzelf noemt m.b.t. schepping en evolutie) ook een bestemmings-agnost is. Dus in het midden latend of het alverzoening, eindeloze hellestraf of annihilatie is. Juist van iemand die geen keuze kan maken en het allemaal niet meer zo zeker weet kun je een oproep tot verdraagzaamheid verwachten van visies die zich tot elkaar verhouden als hemel en hel.

Ten slotte blijf ik de telkens terugkerende benaming ‘alverzoeners’ (in ‘Vijf olifanten’ maar ook in het genoemde LEAP) onzinnig vinden. De reden is simpel: er is maar één Alverzoener, d.w.z. GOD. Mensen die dat geloven ‘alverzoeners’ te noemen is net zo stupide als aanhangers van het Wachttorengenootschap als  jehova’s aan te duiden. Dat is niet alleen respectloos naar zulke mensen, het is ook nog eens oneerbiedig naar God. Het zou van dezelfde orde zijn, om mensen die alverzoening afwijzen, ‘eeuwige verdoemers’ of ‘half-verzoeners’ te noemen…
Niet doen dus.

Delen: