GoedBericht.nl logo
English Blog

alsof jullie in de wereld leefden…

25-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

In mijn vorige blog liet ik zien dat we als gelovigen in Christus, met Hem eengemaakt zijn en gerekend worden als mede-gekruisigd, mede-begraven en mede-opgewekt. Hoe ver dat gaat laat Paulus zien in Kolosse 2:

20 Indien jullie met Christus gestorven zijn
aan de eerste beginselen van de wereld,
waartoe laten jullie je,
alsof jullie in de wereld leefden,
geboden opleggen:
21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;
-Kolosse 2-

Is dat niet sterk: “alsof jullie in de wereld leefden”! Paulus vervolgt in Kolosse 3:

1 Indien jullie dan met de Christus opgewekt werden,
zoekt de dingen, die boven zijn,
waar de Christus is, gezeten ter rechterzijde van de God.
(…)
3 Want jullie stierven
en het leven van jullie
is verborgen met de Christus in de God.

Wat Paulus betoogt, is dat aangezien we één-zijn zijn met de Christus boven, ons leven dus niet meer in deze wereld is. Dit is onze wereld niet en we hebben er ook niets te zoeken. Naar het vlees lopen we hier weliswaar nog rond, maar dat is niet ons LEVEN.  Ook de godsdienstige wereld is de onze niet. We zijn daarvan vrij! Zodat we ons ook geen geboden laten opleggen, of zoals in 2:20 letterlijk staat: gedogmatiseerd worden. Nog een paar verzen eerder schreef Paulus:

16 Laat dan niemand u oordelen
inzake eten en drinken
of op het stuk van een feestdag,
nieuwe maan of sabbatten,
17 dingen, die een schaduw zijn
van het komende,
maar het lichaam is van de Christus.
-Kolosse 2-

Religieuze kwesties m.b.t. eten en drinken, feestdagen, nieuwe maan of sabbatten enz. zijn niet besteed aan hen die “in Christus zijn”. Zij zijn daaraan niet onderworpen. Om de simpele reden dat ze het onderwerp van deze schaduwen zijn! Alle rituelen en voorschriften in de wet van Mozes verwijzen naar de Christus waarvan wij deel uitmaken. Dat is onze status! Kijk omhoog, dáár is ons Leven!

Reageer op Facebook

Delen: