GoedBericht.nl logo
English Blog

als vergeving bevrijding wordt…

10-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week toonde ik in een aantal blogs dat de uitdrukking “de vergeving der zonden” een geheel verkeerde indruk wekt. Alsof het zou gaan om God die niet langer de schuld van het verleden aanrekent. De uitdrukking wijst echter niet op het wegdoen van de schuld maar op bevrijding van zonden, d.w.z. niet langer een slaaf van de zonde zijn. In deze blog een aantal voorbeelden van Schriftplaatsen die tonen hoe anders bekende teksten gaan klinken (en duidelijker worden!), wanneer we vergeving vervangen door bevrijding.

En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving BEVRIJDING van zonden…
Lucas 3:3 

… en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving BEVRIJDING der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.
Lucas 24:47 

Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israel bekering en vergeving BEVRIJDING van zonden te schenken.
Handelingen 5:31 

Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving BEVRIJDING van zonden ontvangt door zijn naam.
Handelingen 10:43 

… om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving BEVRIJDING van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.
Handelingen 26:18 

Veelzeggend zijn ook de enige twee keren (!) dat Paulus in zijn brieven het woord aphesis (=loslating, bevrijding) bezigt.

En in Hem hebben wij de verlossing (=VRIJKOPING) door zijn bloed, de vergeving BEVRIJDING van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade…
Efeze 1:7

… in wie wij de verlossing (=VRIJKOPING) hebben, de vergeving BEVRIJDING der zonden.
Kol.1:14

De “bevrijding van zonden” wordt door Paulus in beide Schriftplaatsen gebruikt als toelichting op de vrijkoping (Gr. apolutrosis) die in Christus is: slaven worden vrijgekocht, d.w.z. bevrijd van zonden. In Christus Jezus ontvangen mensen een nieuw leven, nieuw perspectief, een nieuwe identiteit en een bestaan vol betekenis en zin! Kortom: bevrijding van doelmissingen (=zonden).

Delen: