GoedBericht.nl logo
English Blog

als dankbaarheid een medicijn was…

27-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet

image3

Vandaag, de vierde donderdag in November, wordt in de Verenigde Staten van Amerika ‘Thanksgiving’ (=dankzegging) gevierd. Dat is prima, zolang we maar goed bedenken dat dankzegging in de Bijbel niet gekoppeld is aan één dag in het jaar maar aan alle dagen van het jaar. Uit de wetenschap dat er één GOD is die zijn schepping liefheeft en van Wie we alles ontvangen, volgt logischerwijs dat we aan Hem alles te danken hebben. Besef dat GOD er is en als vanzelf volgt daaruit ‘dankzegging’. Als Paulus op de Areopagus de mensen aanspreekt op de hen “onbekende God”, dan zegt hij dat Deze geen menselijke behandeling behoeft…

… alsof Hij nog iets nodig had, daar HIJ ZELF aan ALLEN leven en adem en ALLES geeft.
-Hand.17:25-

Wie GOD dankt, eert Hem. Waarbij het van belang is te bedenken dat het woord GOD (theos) ‘plaatser’ betekent, d.w.z. GOD is Degene die alles een plaats geeft. Zou Hij de dingen geen plaats geven, dan zou het niet plaatsvinden. Deze GOD, “die van den beginne de afloop verkondigt” (Jes.46:10), volvoert met vaste hand een volmaakt plan, waarin ook het kwaad een wezenlijke rol krijgt toebedeeld (Jes.45:7). Want zonder kennis van kwaad, bestaat er geen kennis van goed (Gen.2:9). Dat besef maakt dat we  GOD kunnen “danken in alles” (1Thes.5:18), niet omdat alles goed is, maar omdat wie GOD liefheeft, weet, dat alle dingen meewerken ten goede (Rom.8:28). De ‘minnen’ die wij om ons heen zien of beleven, zijn in werkelijkheid ‘plussen’… die nog niet af zijn! Daar danken we Hem voor en eren Hem daarin als GOD (Rom.1:21).

GOD danken is onze “logische eredienst” (Rom.12:1). De mens is gemaakt om te danken en zo GOD te vereren. In het Griekse woord voor ‘danken’ (eu-charis) ligt genade (=charis) besloten, d.w.z. vreugde om niet. Wie dankt wordt niet alleen blij, maar dankbaarheid blijkt ook als geen enkele andere factor bij te dragen aan onze vitaliteit en gezondheid. Salomo verklaarde drieduizend jaar geleden al:

Een vrolijk hart bevordert de genezing…
-Spreuken 17:21-

Een vooraanstaand expert op het gebied van biologie en psychologie verklaarde onlangs:

Als dankbaarheid een geneesmiddel zou zijn, dan was het ’s werelds best-verkochte product voor het onderhoud van de gezondheid van elk belangrijk orgaan.”
-Dr. P. Murali Doraiswamy, hoofd van de afdeling biologische psychologie aan de Duke University Medical Center-

In het artikel waarin ik dit citaat aantrof, wordt uiteen gezet hoe dankbaarheid de gezondheid ten goede komt. Dankbare mensen zijn gelukkiger maar brengen ook minder bezoeken aan de dokter. Dankbaarheid heeft een bewezen positieve invloed op de neurotransmitters die onze stemming bepalen (zoals serotonine), op stress-hormonen (cortisol), op geslachtshormonen (testosteron), op onze bloeddruk, op ons immuun-systeem, enz. En dan ga ik nog voorbij aan het feit hoezeer ‘dankbaarheid’ ons ook in sociaal opzicht ten goede komt.

Beste lezer(res), ‘dankbaarheid’ is geen product dat u kunt kopen bij de apotheek. Maar ik heb een goed bericht! Het is gratis en vrij verkrijgbaar voor wie het maar wil. Besef dat er één GOD is die alles in handen heeft en alles tot een goed einde zal brengen… en dankbaarheid zal uw hart spontaan vervullen en de ogen doen stralen. En nog veel meer!

Het licht der ogen verblijdt het hart;
een goed bericht verkwikt het gebeente.
-Spreuken 15:30-

Reageer op Facebook

Delen: