GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 17 november Rotterdam EH

Geplaatst door Andre Piet

THEMA: misplaatst

Paulus verwijt de Galaten dat ze zich hebben laten afbrengen tot een evangelie dat niet anders, maar wezenlijk andersoortig is (1:6,7). Wat bedoelt hij met andersoortig? En waar doelt hij op met een evangelie dat anders is? Wat stond er op het spel toen Paulus dit schreef? En hoe actueel is dat vandaag?!

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Thorbecke college
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
Website Eben Haëzer

Voor 2020 zijn de volgende 6 bijeenkomsten gepland:

  1. 19 januari
  2. 15 maart
  3. 24 mei
  4. 16 augustus
  5. 18 oktober
  6. 22 november
Delen: