GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 15 september Rotterdam EH

Geplaatst door Andre Piet

THEMA: hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!

In Romeinen 11 roept Paulus uit in lofzang aan GOD: “hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!”. GOD stelt onder ‘kritiek’ en brengt ook in ‘crisis’ (beide woorden zijn afgeleid van het Griekse woord voor ‘oordeel’), maar achter het ‘waarom’ kunnen we als mensen onze vinger niet krijgen. En het ‘hoe’ en ‘in welke mate’ is evenmin na te rekenen. Dat weet GOD alleen. Maar de uitkomst van GODS oordelen daarentegen, die is wel bekend. Die ligt in Hemzelf, zo zeker als ze in Hem ook haar oorsprong vindt.

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Thorbecke college
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
Website Eben Haëzer

Voor 2019 staat nog één bijeenkomsten gepland: zondag 17 november

Voor 2020 staan de volgende 6 bijeenkomsten in EH op het programma:

  1. 19 januari
  2. 15 maart
  3. 24 mei
  4. 16 augustus
  5. 18 oktober
  6. 22 november
Delen: