GoedBericht.nl logo
English Blog

Urk

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: ‘de zendingsopdracht’

Aan het slot van het Matteüs-evangelie (hoofdstuk 28) lezen we dat Jezus bij een berg in Galilea zijn discipelen een opdracht meegeeft die bekend staat als ‘de zendingsopdracht’. Hij zegt hen aan dat aan hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven en daarom stuurt Hij hen erop uit om alle volken te maken tot zijn discipelen. Met daarbij de belofte dat Hij met hen is, alle dagen tot de voleinding van de aeon.
Hoe hebben de discipelen zelf deze opdracht opgevat? Waarom hebben zij zich nadrukkelijk beperkt tot het volk Israël? Hoe kon het dat zij grote moeite hadden om zelfs maar naar een “vreemdeling binnen de poorten” te gaan? Wanneer zal deze opdracht worden vervuld? En door wie? En wat heeft ‘de doop’ (welke?) hiermee van doen?

AANVANG samenkomsten: 16.30 uur

PLAATS:

Stortemelk 12,
Kamperhoek,
8321 EE Urk

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Alle samenkomsten zijn (in principe) op elke eerste zondag van de maand.

agenda 2023

 • 5 februari
 • 5 maart
 • 2 april
 • 7 mei
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 6 augustus VERVALT i.v.m. studie elders
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december
Delen: