GoedBericht.nl logo
English Blog

Engelsbach (DE)

Geplaatst door Andre Piet

Landgut Engelsbach | Christelijk vakantie- en conferentiecentrum

Helaas is er vanwege een gebrekkige WIFI geen livestream. Wel hoop ik de studies z.s.m. op de website te plaatsen.

THEMA: epi-gnosis: kennen en kennen is twee

Het Griekse begrip ‘epi-gnosis’  komen we vaak in het Nieuwe Testament tegen. Het wordt o.a. vertaald met inzien, bemerken, begrijpen, grondig kennen. Het basisidee achter het begrip is dat ‘epi-gnosis’ kennis veronderstelt, maar ook méér is en kennis te boven gaat. Aan de hand drie gebeden van Paulus in zowel de Efeze- als Kolosse-brief willen we bezien hoe belangwekkend het is om besef te krijgen van de rijkdom die ons deel is geworden in Christus.

Onder voorbehoud zijn dit de data en tijdstippen.

studie 1: Paulus’ gebed in Efeze 1:15 e.v.
zondag 30 juli rond 10.30 uur

studie 2: Paulus’ gebed in Kolosse 1:9 e.v.
dinsdag 1 augustus rond 10.30 uur

studie 3: Paulus’ gebed in Efeze 3:14 e.v.
vrijdag 4 augustus rond 20.30 uur

Delen: