GoedBericht.nl logo
English Blog

Maarn (jongeren ‘rond de 30’)

Geplaatst door Andre Piet

WAAR: Maarn
WANNEER: vrijdagavond t/m maandag
VOOR WIE: jonge mensen rond de 30 (heel ruim genomen)
STUDIEMOMENTEN: zaterdag en maandag om 10.30 uur
THEMA: venster in de hemel (bijbelstudies over Psalm 2)

In Psalm 2 wordt ons op een uniek toekomstig moment een blik in de hemel gegeven. Zojuist heeft de Messias zijn koningschap in Jeruzalem gevestigd. Maar de Verenigde Naties zijn het daarmee totaal oneens en voeren beraadslagingen om zich van deze ongewenste indringer te ontdoen. Een ernstige situatie… zo lijkt het. Maar in de hemel wordt hard gelachen om deze bravoure. Alsof dergelijke tegenstand een partij zijn voor GOD. Het is volstrekt belachelijk! Want HIJ heeft reeds lang geleden ZIJN keuze gemaakt en ZIJN besluit staat vast. Gelukkig maar!

In een tweetal studies, op zaterdag- en maandagochtend (rond 10.30 uur) willen we met elkaar eens naar deze Psalm kijken. Op zondagochtend hoopt Ruud Boukema vanuit de Efeze-brief ook een hemels venster te openen.

ADRES:

Recreatiecentrum “Eben Haëzer”
Dwarsweg 1a
3931 MG Woudenberg
tel. 033-2861597

Delen: