GoedBericht.nl logo
English Blog

Den Haag

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: Geest & geestig

Wie spreekt over ‘geest’ en wat daarmee verband houdt (zoals spiritualiteit), loopt het risico heel gauw vaag te worden. Dat komt omdat ‘geest’ per definitie niet gezien of aangeraakt kan worden. Wat echter opvalt is dat de Schrift wel degelijk heel concreet spreekt over geest en Geest met een hoofdletter (Gods geest). En dat geldt ook voor wat de Geest uitwerkt. Geest doet opwekken en maakt levend. Geest maakt (daarom) ook geestig. Wat dat betekent, daarover gaat deze studie.

Gemeente “de Heere zal voorzien” in Den Haag.

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Kerketuinenweg 10,
2544 CW Den Haag

agenda 2024

  • 17 maart
  • 19 mei
  • 16 juni
  • 21 juli
  • 22 september
  • 22 december

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: