GoedBericht.nl logo
English Blog

6 maart – Nieuw Buinen

Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM en eventueel DEZE LINK

THEMA: nuchter in alles!

Het woord ‘nuchter’ zoals dat in het ‘Nieuwe Testament’ elf keer voorkomt, betekent vanuit het Grieks: onbeneveld. Het kan letterlijk worden opgevat met de gedachte van: niet onder invloed zijn van bedwelmende drank maar meestal wordt het ook figuurlijk bedoeld. Er zijn zoveel meer invloeden die de geest van de mens kunnen vertroebelen zodat men niet meer scherp is en goed bij zinnen. Waardoor men gemakkelijk meegenomen wordt door suggestieve redeneringen en emoties. Wie daarentegen nuchter is, kan scherp onderscheiden, is alert, staat stevig en gaat in een recht spoor.

ADRES:n

Drentse Poort 24a
9521 JA  Nieuw Buinen
(Industrieterrein Drentse Poort)

website: Chanaja

AANVANG SAMENKOMST: 10.00 uur

Geplande samenkomsten in 2022

  • 6 maart
  • 4 september
Delen: