GoedBericht.nl logo
English Blog

20 februari – Den Haag

Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM

THEMA: staan en doorstaan

In 1Korinthe 10 betoogt Paulus dat de meerderheid van hen die waren uitgetrokken uit Egypte, zijn omgekomen in de woestijn. En met nadruk leert hij ook dat wat Israël toen overkwam voor ons typen zijn. Waar ging het bij Israël mis? Zij meenden te staan… maar waarop? En waarin? Buitengewoon belangwekkende lessen kunnen wij hieruit leren!

Gemeente ‘de Heere zal voorzien‘ in Den Haag.

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Kerketuinenweg 10,
2544 CW Den Haag

agenda 2022

  • 20 februari
  • 15 mei
  • 19 juni
  • 17 juli

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: