GoedBericht.nl logo
English Blog

21 november Rotterdam (Gezonde Woorden)

Geplaatst door Andre Piet

THEMA: de laatste jaarweek in Daniël 9 – verleden of toekomst?

Precies toen de door Jeremia voorzegde termijn van zeventig jaar voorbij was ontving Daniël een godswoord over een nieuwe termijn. Dit keer van zeventig jaarweken, dat zijn tien cycli van jubeljaren (= vijfhonderd jaar). Vanaf het moment dat Kores het woord liet uitgaan om Jeruzalem te herbouwen tot aan Messias de vorst, zouden negenenzestig jaarweken zijn. Daarna zou de Messias worden uitgeroeid. De vraag in deze studie is: valt het sterven van de Messias tijdens de zeventigste week of in een onderbreking? Ofewel: is de zeventigste week in Daniël 9 historisch of toekomstig?

AANVANG: 9:45 uur

ADRES: 

Thorbecke College
3e verdieping
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam

Zie voor meer informatie: gezondewoorden.nl/agenda/

Delen: