GoedBericht.nl logo
English Blog

17 oktober Rotterdam (Gezonde Woorden)

Geplaatst door Andre Piet

We hopen de bijeenkomst via livestream uit te zenden.

THEMA: is Christus onze hogepriester?

In de Hebreeën-brief wordt Christus uitvoerig beschreven als de hogepriester die momenteel in het hemels heiligdom vertoeft. Daar draagt hij de twaalf stammen als edelstenen op zijn schouders en op zijn borst. Vervult Christus dit ambt voor Israël (Hebreeën) of ook voor “de ekklesia die zijn lichaam is”? Of staat “het lichaam” in een andere verhouding tot hem? Anders geformuleerd: is de Hebreeën-brief één-op-één van toepassing op alle gelovigen in onze dagen?

AANVANG: 9:45 uur

ADRES: 

Thorbecke College
3e verdieping
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam

Zie voor meer informatie: gezondewoorden.nl/agenda/

Delen: