GoedBericht.nl logo
English Blog

Adullam & het Eikendal

19-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag a.s. mag ik een spreekbeurt in Rotterdam vervullen, waar ik het zal hebben over David in Adullam (1Sam.22).  Wat ik daarover te melden heb, houd ik nog even voor me. Maar het volgende graag als warming up.

Adullam was een spelonk waar David in de tijd dat hij vervolgd werd (>”Saul, Saul, wat vervolg je mij?”), zich schuil hield. De naam ‘Adullam’ houdt verband met het Hebreeuwse ‘olam’ wat letterlijk ‘verborgen’ betekent. David ging ‘ondergronds’ in afwachting van de troon waarop hij terecht zou komen in Hebron en later Jeruzalem. De verborgen schuilplaats die hij deelde met vierhonderd man, is een prachtig type van het verborgen werk van God in de tegenwoordige tijd.

Opmerkelijk is dat de spelonk Adullam zich bevindt in dezelfde streek alwaar tevoren Goliath verslagen was: bij het dal van Elah oftewel het Eikendal. Het gezelschap van David had zich geen mooier uitzicht kunnen voorstellen! Terwijl ze miskend en op de hielen gezeten werden, herinnerde de locatie hen dagelijks aan de wonderbaarlijke overwinning die God gegeven had. De ‘kop’ van de vijand was daar vermorzeld. Letterlijk: David hakte daar het hoofd van de reus af… en bracht deze vervolgens over naar Jeruzalem (1Sam.17:54)…. alwaar een hoofdschedelplaats is… en pal daarnaast een graftuin…

Enfin, het Eikendal was een veelbelovende streek! Ook de naam van de streek trouwens, want een eik is een embleem van Gods trouw. Het is dan ook de vrucht van de eik (de eikel) dat het teken onthult van Gods belofte. Het wegnemen van de voorhuid herinnert aan opstandingskracht en overwinning op de dood!

Zomaar wat vrije gedachten en associaties.
Ben je geprikkeld? Bij dezen: van harte welkom in Rotterdam!

Delen: