GoedBericht.nl logo
English Blog

bijdragen op Habakuk.nu

26-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet

habakuk 

Op Habakuk.nu stond vorige week een kritisch stuk te lezen n.a.v. wat Wim Hoogendijk naar voren had gebracht op ‘Flevo’. Het gaf blijk van grote onkunde maar kreeg nogal wat bijval. Reden genoeg voor mij om ook een paar duiten in het zakje te doen… Hieronder een selectie van enkele bijdragen.

Wim Hoogendijk heeft een heel serieus, Bijbels onderlegd betoog gehouden op Flevo. Johan Vreugdehil was helemaal nergens, zo heb ik van zowel voor- als tegenstanders vernomen. Let wel: de organisatie van Flevo kon verder NIEMAND vinden die het op puur Bijbelse gronden wilde opnemen tegen Wim Hoogendijk. Oók de naam niet die nu al zoveel genoemd is in de reacties… Is dat niet veelzeggend? Al die ‘leiders’ die in het ND naderhand ach en wee roepen, waren niet bereid (cq. in staat) om Wim van repliek te dienen.

Waar zijn de Bereërs die IN DE SCHRIFTEN willen nagaan of deze dingen alzo zijn? Dat is heus wat anders dan op de automatische piloot antwoord geven vanuit de traditie. Luisteren we liever naar kerkvader Augustinus of naar de apostel Paulus?

——————————-

Mijn ervaring is dat óók mensen die falikant tegen Alverzoening zijn, zodra het gaat om ongelovige geliefden, opmerkelijk ‘ruim’ worden. Dan troosten ze zich met de gedachte dat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen. Of met de gedachte dat God nog veel meer houdt van hun geliefden dan zijzelf.
En zo is het natuurlijk, Godzijdank, ook. Jammer alleen dat hun gezichtskring zo beperkt is…

——————————-

Jullie hópen dat GOD tóch, hoe dan ook, genade zal betonen aan innig geliefden die stierven in ongeloof. Dat is jullie plafond, verder willen jullie niet gaan. Wel, waar jullie eindigen, daar begin ik. Jullie plafond is mijn vloer. Jullie hoop voor de enkeling, is mijn zekerheid voor allen.
GOD laat NOOIT varen de werken van Zijn handen (d.w.z. Zijn schepselen)!!

——————————-

Alle tong zal eens erkennen dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader! (1) Alle vijandschap tegen God zal dan zijn teniet gedaan, en vandaar dus: Al-verzoening (apokatalaxai ta panta). Hoe zal alle vijandschap worden teniet gedaan? Antwoord: door het bloed van kruis. Althans, volgens Paulus in de Kolosse-brief (2).
Over Lucas 15 gsproken: dat hoofstuk laat ons zien dat GOD het verlorene zoekt, totdat Hij het gevonden heeft (3). GOD dwingt zeker niet, volkomen mee eens. Wat Hij wel doet is harten openen (4) en afkerigheid genezen (5). Zodat aan Hem alle eer is! Immers, niemand kan zeggen ‘Jezus is Heer’ dan door de heilige Geest (6).

(1) Filp.2:10,11
(2) Kol.1:20
(3) Luc.15:4
(4) Hand.16:14
(5) Hos.14:5
(6) 1Kor.12:3

——————————-

Het verschil tussen gelovigen en de overige mensen is dat gelovigen eerstelingen zijn van de grote oogst die nog gaat komen. Gelovigen ontvangen het leven van de toekomende eeuwen (het zgn. ‘eeuwige leven’) terwijl ongelovigen na “de Grote Witte Troon” in de “tweede dood” terecht zullen komen. Pas wanneer de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan, zal GOD worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28). Dat zal plaatsvinden na de heerschappij van Christus (“Hij moet heersen totdat…”) en dus ook voorbij het Nieuwe Jeruzalem in ‘Openbaring’, waar nog sprake is van heerschappij en van de Troon van het Lam (22:2,5).

Het zicht op deze dingen is helaas in de kerkgeschiedenis grotendeels verloren gegaan. In plaats van AIONEN die zowel een begin als einde hebben, denkt men in termen van een eindeloze ‘eeuwigheid’. Deze misvatting zorgde ervoor dat het idee kon postvatten dat Christus ’tot in eeuwigheid’ heerst en ook dat het oordeel voortduurt ’tot in eeuwigheid’.

De GOD van de Bijbel spreekt met grote ernst over oordeel en straf, maar nimmer zonder uitzicht. Het is altijd: “als Hij bedroefd heeft, dan ontfermt Hij Zich, naar de grootheid van Zijn gunstbewijzen” (Klaagl.3:32).

zwart of wit?

Delen: