GoedBericht.nl logo
English Blog

14 Nisan

18-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag, maandag 18 april 2011, is het op de Hebreeuwse kalender 14 Nisan. Deze datum wordt uitgebreid beschreven in Exodus 12 maar ook kort vermeld in o.a. Leviticus 23:5. 14 Nisan is de dag dat het lam van Pacha geslacht moest worden en het vormt de inleiding voor het feest van de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte.

14 Nisan is bovenal de datum waarop Jezus overgeleverd en gekruisigd werd (Joh.18:28; 19:31). Toen Jezus later in de middag stierf, was dit juist het tijdstip dat op het tempelplein,  de lammeren van Pascha geslacht zouden worden. Dat Jezus zo opvallend vroeg op het kruis is gestorven, was omdat een soldaat met een speer in zijn zijde had gestoken en hij zo doodbloedde (meer info). Als korte tijd later Romeinse soldaten de benen van de gekruisigden komen breken om hun dood te bespoedigen, deden zij dit bij Jezus niet. Niet nodig, want hij was al overduidelijk gestorven. Zonder te weten wat ze deden, werd daarmee exact vervuld wat geschreven stond aangaande het lam van Pascha. De datum en het tijdstip, de letterlijke slachting en het uitdrukkelijk niet-breken van de benen wijzen Jezus zonder enige twijfel aan als HET Pascha dat geslacht is!

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Johannes 1:29

Delen: