GoedBericht.nl logo
English Blog

zionisme en Holocaust

18-09-2004 - Geplaatst door Andre Piet

De laatste maanden heb ik me nogal verdiept in het orthodox-joodse verzet tegen het zionisme. Door bestudering van de Bijbelse profetie was me de dramatische afloop van de huidige joodse staat, al veel langer duidelijk. Maar wat me zo enorm frappeert is dat van oudsher ook het orthodoxe jodendom, hiervan op de hoogte is. Ik sta werkelijk versteld van de diepe verbanden die, op diverse websites van deze signatuur, gelegd worden.

Vandaag een artikel van een rabbijn gelezen over de rol van het zionisme in de Holocaust. Ik wreef m’n ogen uit! Deze rabbijn stelt dat het zionisme meineed is. Het heeft, zo stelt hij, de grootste rampen over het joodse volk gebracht, sinds tweeduizend jaar.

De Talmoed legt uit (Tractaat Kesubos 111a) dat we onder een drievoudige eed staan. We zouden niet opgaan naar het Heilige Land als groep die geweld gebruikt. We zouden niet rebelleren tegen de regeringen van de landen waarin we leven. En de komst van de Messias zou niet uitblijven door onze zonden.

Toen de beweging van het seculiere zionisme aan het einde van de 19-de eeuw serieuze vormen aannam, waarschuwden diverse leiders uit met name de chassidische gemeenschap voor het oordeel van God dat daarover zou komen. Eén van de grootsten onder hen, de rebbe van Satmar, Joël Teitelbaum zei na WO2: we verloren meer dan zes miljoen van onze broeders en zusters, zonen en dochters op een vreselijke manier. Zij moesten de straf ondervinden voor de zionistische onzinnigheid. De Holocaust, huilde hij, was een direct resultaat van het zionisme, een straf van G-d.

Delen: