GoedBericht.nl logo
English Blog

zeven miljard mensen

01-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

explosief
Gisteren werd volgens de officiële telling van de Verenigde Naties de zevenmiljardste (7.000.000.000) wereldburger geboren. Dat is trouwens maar een schatting want het zou zo maar een misrekening van vele miljoenen kunnen zijn. Ach, wat maakt dat uit op zo’n onvoorstelbaar getal. De bevolkingsaanwas gaat in razend tempo, dat is zeker, want de zesmiljardste wereldburger is nog maar net twaalf jaar oud. En dan te bedenken dat pas in het begin van de negentiende eeuw de wereldbevolking op één miljard kwam te staan om er vervolgens nog eens honderd jaar over te doen om bij twee miljard uit te komen. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de wereldbevolking, met name in ontwikkelingslanden, geëxplodeerd. In ongeveer zestig jaar tijd groeide de bevolking met 4,5 miljard mensen. Dit jaar worden er per minuut twintig kinderen geboren en sterven acht mensen…

“geen enkel voordeel…”
De VN en met haar velen deskundigen roepen ach en wee over de onwaarschijnlijke bevolkingsaanwas en de daarmee gepaard gaande consumptie, waarop de aarde (naar hun idee) niet berekend is. Nico van Nimwegen, adjuct-directeur voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, merkte op: “Er zit geen enkel voordeel aan een aantal van zeven miljard”. Wel, dat mag deze meneer zeggen en wanneer we bedenken wat de wereld de komende deccennia nog te wachten staat (men leze vooral de Bijbelse profetie), dan slaat de schrik je inderdaad om het hart.

niet waar
En toch… is het niet waar, wat deze man beweert. Als ik het aantal verneem van al die mensen die momenteel de wereld bevolken, dan herinnert mij dit hieraan: de levende GOD is de Redder van hen allen! En vat dit a.u.b. niet op zoals de gemiddelde christen dat doet, nl. God wil een Redder zijn van al die mensen maar zij moeten natuurlijk zelf ook wel willen… Luister naar Paulus:

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder IS van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en LEER DIT.
1Timotheus 4:9-11

Daarom zeg ik: welkom zevenmiljardste wereldburger, de levende GOD is jouw Redder!!!! Of er iemand is die het je ooit zal vertellen, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel: je zult het eens beseffen en van harte erkennen: ‘Jezus is Heer’, tot eer van GOD de Vader! (Filp.2:9-11).

Delen: