GoedBericht.nl logo
English Blog

xandernieuws en het Evangelie

10-02-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op de website xandernieuws.punt.nl stond één dezer dagen een artikel te lezen, waarin de vraag centraal stond waarom een groot percentage van bekeringen tot het christendom, uiteindelijk geen stand blijkt te houden. Het antwoord dat xandernieuws geeft, komt er op neer dat “de wet” tegenwoordig nog slechts oppervlakkig gepredikt wordt. Want alleen “de ergste dreigementen met de wet van God zijn een zeer belangrijke reden om mensen tot Christus te brengen”, zo citeert xandernieuws A.B. Earl met instemming. En: “Ze zullen pas genade accepteren als ze beven voor Gods heilige en rechtvaardige wet” (Charles Spurgeon). En: “De wet moet áltijd de weg bereiden voor het evangelie” (Charles Finney).

Met deze analyse vindt xandernieuws weliswaar beroemde evangelisten aan haar zijde maar… de apostel Paulus lijnrecht tegenover zich. Die noemt de wet “met letters op stenen gegrift” een “bediening des doods” en een “bediening die veroordeling brengt” (1). Haaks daarop staat het Evangelie dat leven en rechtvaardiging aan alle mensen brengt. Puur om niet! De vraag is niet of er een beetje of veel ‘wet’ gepredikt moet worden. Het EVANGELIE moet gepredikt worden! Niet minder en niet meer. Daarin staat niet de mens in het middelpunt maar de heerlijkheid van Christus als Redder en Heer (2). Het gaat niet om wat de méns moet doen of beleven maar om wat GOD gedaan heeft, doet en zal doen.

Verval in de christenheid komt niet doordat “de wet” te weinig gepredikt wordt. Met deze prediking begint juist het verval! Luister hoe furieus Paulus te keer gaat tegen de Galaten die zich onder “de wet” lieten brengen. “Gij zijt vervallen van de genade”, schreef hij (3).  Daarom komt het er op aan, om “wel gegrond en standvastig in HET GELOOF” te blijven (4). Het artikel op xandernieuws is één tragische poging om mensen “af te brengen van de hoop van het Evangelie” (5). Ze heeft zonder meer gelijk als ze beweert dat de boodschap over de brede linie van kerken en gemeenten, grenzeloos oppervlakkig is. Maar de remedie van meer ‘hel en verdoemenis’ in de prediking, is Beëlzebul met Beëlzebul verdrijven. 

In tijden waarin zoveel wankelt en verval en verwarring openbaar wordt, is dit het antwoord: het onvervalste EVANGELIE (= Goed Bericht, Blijde Boodschap) zoals dit door Paulus onder de heidenvolken werd verkondigd en zoals dit zwart op wit “staat geschreven” (6).  

—————————————-

voetnoten
(1) 2Kor.3:7-9
(2) 2Kor.4:4; 1Tim.1:11
(3) Gal.5:4 St.Vert.
(4) Kol.1:23
(5) Kol.1:23
(6) 1Tim.2:3-7

Delen: