GoedBericht.nl logo
English Blog

wettig van Christus

27-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

In 1Korinthe 9 beschrijft Paulus hoe hij als een sportman (:24-27) gericht is op één doel in het leven. Dat doel is: anderen te winnen voor Christus (:19-22). Aan dat doel was alles in zijn leven ondergeschikt. Voor de Joden werd hij een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet waren, werd hij als onder de wet. We lezen in Handelingen 16:1-3  dat hij Timotheüs (die een Joodse moeder had) liet besnijden ter wille van de Joden. Voor Paulus was dit geen issue. Hij benadrukt zelf niet onder de wet te staan (1Kor.9:20), maar als zijn handelwijze ten goede kwam aan het Evangelie dat hij verkondigde, dan paste hij zich altijd aan. Omgekeerd deed hij dat ook bij mensen die zonder wet leefden (9:21). In het Grieks staat hier het gewone woord voor ‘wetteloos’. Stelt u zich voor: Paulus als wetteloze. Zulke ruime marges kende hij! De natiën kennen van huis de wet (van Mozes) niet en zouden daar ook niet onder geplaatst worden. Dat laatste was één van de speerpunten van de strijd die de apostel telkens weer had te voeren.

Voor de wettelozen werd Paulus wetteloos. Hij voegt er direct aan toe:

… hoewel niet zonder wet van God, maar wettig van Christus.

Veel bijbelvertalingen geven dit laatste niet goed weer en vertalen: “maar onder de wet van Christus” (NBG-51) of “maar voor Christus onder de wet” (St.Vert.). Dat is onjuist. Evenals in Hand.19:39 wordt hier het woord ‘wettig’ gebruikt. Letterlijk: “wettig van Christus”. Het is een uitspraak over zijn identiteit. Hij was gekocht en betaald en behoorde de opgewekte en levende Christus toe (zie 1Kor.6:20 en 7:22). Paulus’ leven werd totaal niet geregeerd door de vraag of iets geoorloofd was of niet. Vergelijk dit eens met de discussies in de christelijke wereld die vrijwel altijd gaan over iets of iets wel of niet mag? Dat was voor Paulus niet aan de orde. Voor hem was de vraag: is het nuttig? Komt het het Evangelie ten goede? Wordt de ekklesia er door opgebouwd (1Kor.10:23)? Alles in zijn bediening was er op gericht “om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn” (Kol.1:28). Hen te wijzen op wat “er staat geschreven” (1Kor.4:6) zodat ze leren wie ze zijn in Christus. Een nieuwe schepping (2Kor.5:17) en bestemd tot levendmaking (1Kor.15:22)!

Reageer op Facebook

Delen: