GoedBericht.nl logo
English Blog

weten en weten is twee

09-02-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Gisteren in den Haag in een samenkomst gesproken over bovenstaand thema. Ik stond stil bij de betekenis van het Griekse woord ‘epi-gnosis’ dat in het ‘Nieuwe Testament’ dikwijls wordt gebruikt en wordt vertaald met: erkenning, herkenning, volle kennis, rechte kennis, etc. Het heeft betrekking op iets dat kennis ver-onder-stelt, maar daar boven uitgaat. Het is meer dan informatie of theorie. Het duidt besef, bewust-zijn of realiseren van informatie. Een voorbeeld: ik weet dat de Mont Blanc bijna 5 kilometer hoog is. Dat is informatie. Maar deze kennis wordt ‘epi-gnosis’, wanneer ik mij daarvan bewust wordt. Dat ik me b.v. indenk wat het is om een berg van 5 kilometer te beklimmen. Hoe lang zou ik daarover doen? Wat is het uitzicht zijn wanneer ik op de top zou staan? Etc. Kennis begint met het tot je nemen van informatie. Maar zolang het slechts informatie is, zal het geen impact hebben. Dat krijgt het pas, wanneer de informatie wordt ‘verwerkt’. Eigen wordt gemaakt. Dat men zich gaat realiseren (epi-gnosis) wat deze informatie betekent. Het is één ding te weten dat Jezus Christus op de derde dag de dood overwon. Maar realiseren we het ons ook? Dat Christus Jezus de Redder der wereld is weet elke gelovige (nou ja?). Maar realiseren we het ons ook? Dat God alles in de hand heeft, weet elk christen. Maar realiseren we het ons ook? Dat Gods liefde onbegrensd is, is ABC-Bijbelkennis. Maar realiseren we het ons ook? En om deze epi-gnosis gáát het uiteindelijk. Vandaar dat het Paulus’ gebed was, nadat hij de deuren van Gods schatkamer had open gezet,

… dat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve een geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen (lett. in besef van Hem > epi-gnosis!): verlichte ogen uws harten, zodat gij waarneemt, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is…

Delen: