GoedBericht.nl logo
English Blog

werkstuk godsdienst…

17-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Onze zoon zou een werkstuk voor school maken voor het vak ‘godsdienst’. Het moest gaan over het ontstaan van de Bijbel en onder andere ook over de apocriefe boeken. Hij had behalve vanuit lesmateriaal, ook wat wat gestruind op internet en van een kerkelijke website wat teksten gecopiëerd en geplakt. Of ik het even wilde nakijken…

Wat een valse en armetierige voorstellingen blijken mensen toch te hebben (christenen incluis!), over de Bijbel en haar ontstaan! Op dat feit werd ik weer eens met mijn neus gedrukt. Dat het boek Genesis door Mozes is samengesteld uit documenten (toledot) die de aartsvaders zelf hebben geschreven – het is onbekend. Dat de eindredactie van de Hebreeuwse Bijbel (de Tenach) werd gevoerd door Israëls priesters, aan wie het beheer van de Schriften was toevertrouwd – het is onbekend. Dat de apocriefe boeken latere toevoegingen zijn aan de Hebreeuwse Bijbel,  – het is onbekend. Dat de geschriften van het Nieuwe Testament door de apostelen zelf zijn gebundeld  – het is onbekend. Dat de Bijbel een Goddelijke bibliotheek is met een heilig aantal boeken (zeventig) – het is onbekend.

Je kunt bedenkingen hebben bij veel amusement die kinderen wordt aangeboden, maar ach, het blijft relatief onschuldig. De meesten beseffen dat het amusement en spel is. Maar wat in alle ernst aan onze kinderen wordt voorgeschoteld in klaslokalen, over de Bijbel en haar inhoud, dat is gif. Tenzij ze thuis weerbaar worden gemaakt, kunnen ze in dat stadium al verpest worden voor hun hele leven. Hoe belangrijk daarom voor ons als ouders om de waarheid te vertellen en onze kinderen te instrueren in wat de Schrift werkelijk is. En de rijkdom die ze ons te melden heeft!

 

Delen: