GoedBericht.nl logo
English Blog

werd Jezus niet gekruisigd?

25-06-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op Nu.nl is stond vandaag een bericht waarin een Zweedse wetenschapper Samuelsson toelicht dat Jezus niet aan een kruis maar aan een paal is genageld.

De wetenschapper claimt dat er geen literatuur bestaat die expliciet verwijst naar de kruisiging. In de de Bijbel wordt alleen gesproken over een zogenaamde ‘staurus’ die Jezus naar de berg van Golgotha moest dragen.

“Als je zoekt naar teksten die beschrijven hoe personen worden vastgenageld aan een kruis, vind je die simpelweg niet”, verklaart hij.

“Mijn suggestie is niet dat Christenen moeten twijfelen aan de tekst van de bijbel. Maar we moeten de bijbel wel lezen zoals hij is. We moeten de regels lezen zoals ze staan geschreven en niet tussen de regels door lezen”, aldus Samuelsson.

Een goed verhaal dat Samuelsson hier aankaart, al is de kwestie allerminst nieuw. Een paar kanttekeningen.

Het Griekse woord ‘stauros’ (Strong: 4716; in onze Bijbels altijd vertaald met ‘kruis’) betekent letterlijk niet meer dan  ‘paal’ of ‘staak’. Niet minder, niet meer. Het is afgeleid van een werkwoord dat ‘staan’ betekent (Strong: 2476). Puur vanuit dit woordgebruik, is er geen argument om aan te nemen dat de paal waaraan Jezus genageld werd, ook een dwarsbalk had.

droeg Jezus de dwarsbalk?
Over het algemeen gaat men er vanuit dat Jezus op de weg naar Golgotha niet een compleet kruis droeg (aangezien dat meer dan honderd kilo zou hebben gewogen!), maar alleen de dwarsbalk. In het Latijn de zgn. patibulum. Maar vergis u niet: de Schrift spreekt ook hier van ‘stauros’. Hetzelfde woord dus als de verticale paal waarop het opschrift was bevestigd (vergl. Lucas 23:26 en Johannes 19:19). Op welke grond meent men dan dat Jezus de horizontale balk droeg i.p.v. de verticale paal?  

Romeinse gebruiken
Dat de Romeinen bij executie in de regel gebruik maakten van een paal met een dwarsbalk is evenmin doorslaggevend. In de eerste plaats is dat historisch bepaald niet zeker en in de tweede plaats is het bekend dat zij misdadigers ook enkel aan aan een paal nagelden. Kennis van de Romeinse gebruiken brengt ons hierin dus niet veel verder.

boven het hoofd
Dat Jezus aan een paal met een dwarsbalk genageld zou zijn, baseert men op de volgende twee bijbelse argumenten:
Ten eerste: het opschrift dat Pilatus geschreven had, was (volgens Matteüs 27:37) bevestigd boven Jezus’ hoofd, niet boven zijn handen.  Dit argument betekent inderdaad dat de onderstaande voorstelling uit de geschriften van de ‘Jehovah’s Getuigen’ (die ook een dwarsbalk ontkennen) niet correct lijkt.

Maar dat dit argument zou bewijzen dat er dus sprake was van een dwarsbalk is te kort door de bocht. Want het kan natuurlijk ook dat Jezus’ beide handen aan weerzijden van de paal zijn geslagen en dat het opschrift tussen zijn armen geplaats is.
Dat brengt ons bij het tweede argument.

nagels
In Jezus’ handen was niet één nagel geslagen (zoals op de bovenstaande afbeelding) maar twee. Thomas spreekt namelijk van de NAGELS in zijn handen (Johannes 20:25). Dit betekent inderdaad dat de handen niet op elkaar gelegd waren maar gespreid aan het hout geslagen zijn. Maar ook hier is het te kort door de bocht om een dwarsbalk te concluderen. Want ook hier geldt: de handen kunnen ook afzonderlijk aan de paal gespijkerd zijn.

en toch zeggen we kruis…
Voor de vertalers van de Concordant Version is het vertalen van het Griekse woord ‘stauros’ (en aanverwante woorden) een waar kruis geweest… Enerzijds leed het voor hen geen twijfel dat ‘stauros’ ‘paal’ betekent. Zij hebben dit zo ook weergegeven in hun ultra-letterlijke interlinear en lexicon. Maar om deze weergave ook te handhaven in een meer leesbare vertaling, bleek meer nadelen dan voordelen op te leveren. Wat te denken van de weergave: “neem uw paal op u… ” in plaats van “neem uw kruis op u…” (vergl. Matteüs 16:24)? Ook de weergave ‘martelpaal’  is niet ideaal, omdat het idee van ‘martelen’ niet begrepen is in het Griekse woord ‘stauros’. 

ten slotte…
Ik concludeer met Samuelsson, dat een dwarsbalk niet uit de Schrift afgeleid kan worden. Men kan hooguit bewijzen dat het idee er niet mee in strijd is.

Veel belangrijker uiteraard dan de vraag of de paal waaraan Jezus werd gehangen, een dwarsbalk had of niet, is het feit dat hij aan een paal gehangen werd. Want eens voor altijd heeft God daarmee aangetoond hoever Zijn liefde reikt. Al nagelde de wereld Jezus aan een hout, Hij rekende het haar niet toe. Want drie dagen na deze marteldood werd de steen van het graf weggerold om Leven aan het licht te brengen dat eens heel de mensheid ten deel zal vallen! (zie 2Kor.5:19; 1Kor.15:22)

Delen: