GoedBericht.nl logo
English Blog

we worden verzoend

22-07-2006 - Geplaatst door Andre Piet

De leer van de ‘vrije wil’ staat haaks op het (Bijbelse) feit dat God verzoend. Vermoedelijk zullen de meeste lezers niet direct het verband zien tussen het één en ander. Dat komt omdat vrijwel iedereen een vertroebeld idee van verzoening heeft. Uit ondervinding ken ik dat. Tot voor kort meende ook ik, dat de verzoening gerealiseerd is aan het kruis van Golgotha en dat het er op aankomt dat een mens dit gaat geloven. Totdat m’n ogen geopend werden voor wat verzoening volgens de Schrift is: vijanden worden liefhebbers. Waar een mens het bewijs van Gods liefde erkent en dus de vijandschap verdwijnt, daar vindt verzoening plaats. Verzoening vond niet plaats OP Golgotha maar vindt plaats DOOR Golgotha (1). God liet Zijn Zoon kruisigen zonder dit de wereld aan te rekenen, en zó bewees Hij Zijn liefde (2).

Het kruis is Gods bewijs om vijanden te overtuigen van Zijn liefde en zo hen tot Zich te verzoenen. Verzoend worden is daarmee in de praktijk hetzelfde als: gelovig worden. Waar een mens tot erkenning komt van Gods bewezen liefde, daar is sprake van verzoening.

Maar nu komt het: de mens verzoent zichzelf niet. De mens wordt verzoend. In de verzoening is de mens lijdend voorwerp. Alle teksten over verzoening getuigen daarvan (3). Zonder uitzondering. De mens kiest niet voor verzoening maar wordt verzoend. Verzoening (= van een vijand een liefhebber worden) is geen mensenwerk. God kan garanderen dat allen verzoend worden (4), om de simpele reden dat Hij het Zelf is, die dit bewerkt. Het loutere feit dat God Zelf een schepsel tot Zich verzoend, is de beste garantie voor de verzoening van allen.

voetnoten
(1)
Romeinen 5:10 “verzoend… door de dood van Zijn Zoon”;
Efeze 2:16 “weder verzoenen door het kruis”;
Kolosse 1:20 “weder te verzoenen… door het bloed van het kruis”

(2)
2Korinthe 5:19 “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen…”

(3)
Romeinen 5:10 “wij werden verzoend…”;
2Korinthe 5:18 “dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoent…”
2Korinthe 5:20 “… laat u met God verzoenen”

(4)
Romeinen 11:15 “de verzoening der wereld
Kolosse 1:20: “het al, weder tot Zich te verzoenen”

Delen: