GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is trouwen?

13-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Bovenstaande vraag lijkt op het eerste gezicht wellicht op het opentrappen van een open deur. Maar toen ik in de vorige blog naar voren bracht dat in de Bijbel hoererij sex is met een ander dan de eigen vrouw of man, riep dit in de reacties diverse vragen op. Is de wijze waarop wij ons wettig huwelijk vormgeven, de norm? Waar spreekt de Bijbel over de gang naar het stadhuis? Heeft het zogenoemde ‘boterbriefje’ Bijbelse grond? Het antwoord op al deze vragen is vanzelfsprekend: nee. Maar dan blijft de vraag: wat maakt een huwelijk tot een huwelijk?

in bed gesloten?

Sommigen menen dat een huwelijk (populair gezegd) in bed gesloten wordt. Op het moment dat men “één vlees” wordt (gemeenschap heeft) met een partner, is men getrouwd, zo is het idee. Maar dat lijkt me een misverstand, want dan had Paulus m.b.t. ongehuwden niet geschreven: “indien zij zich niet beheersen, laten zij trouwen” (1Kor.7:9). Zou de genoemde opvatting correct zijn, dan had Paulus opgemerkt dat zij die zich niet beheersen al getrouwd zijn.

trouwerij

In het Grieks, de taal waarin het ‘Nieuwe Testament’ is geschreven, is het woord voor ‘huwelijk’ hetzelfde als voor ‘bruiloft’. Als in Johannes 2:1 staat: “op de derde dag was er een bruiloft” dan wordt daar exact hetzelfde woord gebruikt (gamos) als in Hebreeën 13:4 “het huwelijk zij in ere bij allen”. In het Nederlands spreken we in beide gevallen van een ’trouwerij’. Waarbij de trouwerij niet het feest is maar de officiële verklaring dat man en vrouw elkaar toebehoren.

ook Adam was getrouwd

Heel de Bijbel door wordt vaak kortweg vermeld: zij werd “hem tot vrouw” (Gen. 24:67; 34:8; Ruth 4:13). Het betekent dat vanaf dat moment beiden elkaar voor het leven toebehoren (Mat.19:6; 1Kor.7:39). Totdat de dood hen scheidt. De vormgeving van zo’n trouwerij kan eindeloos variëren maar karakteristiek voor de start is altijd dat het een officiële, publieke verklaring betreft.  Zelfs Adam was getrouwd met Eva, want zij heet “zijn vrouw” (Gen.4:1). Inderdaad, een stadhuis was er niet, menselijke getuigen evenmin en van een feest kon uiteraard ook geen sprake zijn. Toch verklaarde Adam Eva plechtig tot zijn vrouw toen hij zei:

Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.
Genesis 2:23

Heel de mensheid (inderdaad, hier nog slechts een tweetal) wist: Eva behoort Adam toe. Om die reden voegt de schrijver (ook Adam!) er aan toe:

DAAROM zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:24 

Conclusie:

trouwen is de officiële, publieke verklaring dat een man en een vrouw elkaar voor het leven toebehoren.

Delen: