GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is “de stad van David”?

21-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet

image22

De uitdrukking “de stad van David” staat in de Hebreeuwse Bijbel tientallen keren en consequent voor de stad Jeruzalem. Sinds koning David de stad Jebus veroverde en versterkte en waar hij ook ging wonen (2Sam.5:7) gaf hij het zelf deze naam (2Sam.5:9). Het is de stad waar hij als koning begraven ligt (1Kon.2:10; Hand.2:29), zoals ook de vele andere koningen uit zijn dynastie.

De merkwaardigheid doet zich voor dat de paar keren dat de uitdrukking “de stad van David” in het Nieuwe Testament gebezigd wordt, dit niet verwijst naar Jeruzalem maar naar Bethlehem (Luc.2:4,11). Zou dit niet te maken hebben met de twee fasen waarin Davids leven maar ook dat van “de Zone Davids” onder te verdelen is?

Bethlehem is de stad waar David geboren is (1Sam.17:12) en waar ook de grote Zoon van David zou worden geboren, volgens de profeet Micha (5:1; Joh.7:42). In Bethlehem komen we David voor het eerst tegen als schaapherder (1Sam.16:11). D.w.z. als de goede herder die zijn leven inzette voor de kudde (1Sam.17:34-36). Juist dat kwalificeerde hem voor zijn toekomstige taak. 

Lange tijd was David vervolgens wel de gezalfde (Hebr. mashiach) maar niettemin ook de verworpen koning van Israël. De man die een verborgen bestaan leidde, ‘onder de radar’. Het loopt alles parallel met “de Zoon van David” die in Bethlehem werd geboren, zich een goede herder betoonde door zijn leven te geven voor de schapen (Joh.10:11). Die gesteld is tot Christus (=gezalfd; Hand.2:36) maar die in de tegenwoordige tijd nog steeds verborgen en de verworpen koning van Israël is.

Jeruzalem als “de stad van David” kwam pas ‘in the picture’ toen David als koning deze stad veroverde en zich daar vestigde. Ook hier geldt: zo vader, zo zoon. Want in de nabije toekomst zullen de woorden van de engel aan Maria worden vervuld, wanneer God aan haar zoon de troon van zijn vader David zal geven om over het huis van Jakob koning te zijn (Luc.1:32,33). Pas dan wordt Jeruzalem als “de stad van de grote Koning” (Mat.5:35) wederom en met des te meer reden “de stad van David”!

Reageer op Facebook

Delen: