GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom de verboden vrucht?

20-02-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Op een Bijbelforum had iemand de vraag gesteld, waarom God ooit in de goede hof van Eden eigenlijk de boom van kennis van goed en kwaad heeft geplaatst? Liep God daarmee geen risico, etc. ? Op deze vraag kwamen een aantal reacties binnen en de conclusie die getrokken werd, luidde: “Dus eigenlijk (kort samengevat) was die boom er, zodat wij onze liefde aan God konden bewijzen!”

Goed bedoeld, maar met deze conclusie werd de belangrijkste waarheid weer eens over het hoofd gezien. Want God wist heus wel “wat maaksel wij zijn” en dat de mens zou eten van de vrucht. Onontkoombaar. God had dat bewijs helemaal niet nodig. Daar gaat het ook niet om. Niet de mens staat centraal, maar God. Hij heeft de boom in de hof geplaatst, niet opdat de mens zijn liefde voor God zou bewijzen, maar precies omgekeerd: Gód wilde Zijn liefde bewijzen aan de mensheid! Kennis van goed en kwaad zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Zoals dag aan nacht en mannelijk aan vrouwelijk. Het zijn contrastparen die hun betekenis ontlenen aan hun tegenpool. De mens zou door te eten van de vrucht die God verboden had, kennis krijgen van het kwaad in al haar vele gedaanten. Maar juist tegen deze achtergrond zou God Zijn alles overtreffende liefde bewijzen en daarmee de mens kennis laten maken met het ultieme goed! Of, zoals Paulus schreef:

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”
Rom.5:8

Bij God gaat er NOOIT iets mis!

Delen: