GoedBericht.nl logo
English Blog

waar vind je ‘de ware Jakob’?

02-06-2014 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Waar vind je je partner voor het leven? Over ‘de huwelijksmarkt’ wordt vaak lacherig gedaan, terwijl iedereen moet toegeven dat het één van de belangrijkste levensvragen raakt. Weinig keuzes die zozeer de gang van je leven bepalen als het besluit met wie je zult trouwen. Paulus’ eerste optie, nl. om ongetrouwd te blijven (1Kor.7:1,7), is voor de meeste mensen geen serieuze overweging. Goed, zegt Paulus, maar als je dan trouwt, doe het “in de Heer” (1Kor.7:39). Als in het algemeen al geldt geen ongelijk span aan te gaan met een niet-gelovige (2Kor.6:14), dan geldt dit zeker voor het huwelijk. Dat is trouwens niet slechts een aanbeveling voor de gelovige maar net zo goed ook voor de niet-gelovige. Want hoe moeizaam is het niet om een verbintenis te hebben met iemand met wie je de belangrijkste zaken van het leven niet kunt delen?! “Eén vlees zijn”, maar geestelijk vreemden zijn voor elkaar. Voor wie is dat ideaal? Twee mensen die totaal verschillend in het leven staan en daardoor andere keuzes maken, dat wringt voortdurend. En nergens meer dan in de opvoeding van (eventuele) kinderen.

Het is opmerkelijk dat waar in de Bijbel mannen hun vrouwen vinden en vice versa, de bron of waterput dikwijls een grote rol speelt. Het was bij een waterbron dat Rebekka, Izaaks toekomstige vrouw, gevonden werd (Gen.24:45). En Izaaks zoon Jabob, ontmoette Rachel eveneens bij de waterput (Gen.29:10). En ook Mozes trof Zippora, zijn toekomstige vrouw bij de waterput (Ex.2:19). Natuurlijk, zij gingen naar de bron om water te putten. Maar in al deze gevallen bleek het tevens de uitverkoren plek om de levenspartner te treffen. Is dat geen mooi beeld!? De waterbron als beeld van de plaats waar het levende water gevonden wordt. De plek waar uit het Woord wordt geput. Maar ook de ontmoetingsplaats rondom het Woord en waar men (en passant?) ‘de ware Jakob’ vindt.
Voor de beste keuze moet je altijd bij de Bron zijn!

Reageer op Facebook

Delen: