GoedBericht.nl logo
English Blog

waar is de Godsnaam in het NT?

20-02-2015 - Geplaatst door Andre Piet

God openbaarde zijn naam ooit aan Mozes: JAHWEH, dat is IK BEN DIE IK BEN. Geen naam die hoger is dan deze Naam. Zo zou Hij worden aangeroepen. En deze Naam zou worden geheiligd. Maar hoe vreemd is het dan dat die Naam nergens in de Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament voorkomt?! Waarom verzwijgt God zijn Naam in de Griekse Geschriften?

Het antwoord is dat de Naam wel degelijk te vinden is in het Nieuwe Testament. Op elke bladzijde zelfs! Echter niet los maar gekoppeld aan de naam van zijn Zoon. In Filippi 2 beschrijft Paulus hoe Christus zich vernederde door gehoorzaam te worden tot de dood van het kruis. En dan vervolgt hij:

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!

God heeft Hem verhoogd en “de naam boven alle naam” geschonken. Is die “naam boven alle naam” niet de naam van JAHWEH? Maar hoe kan Paulus dan schrijven”… de naam van Jezus”? Wel, die naam betekent: JAHWEH REDT! M.a.w. in de naam van JEZUS is “de Naam boven alle naam” inbegrepen. En het bewijs daarvoor is dat in die naam (=Heer Jezus Christus) alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden. Paulus refereert daarmee aan de eed die JAHWEH bij monde van Jesaja zwoer, nl. dat voor Hem (=JAHWEH) elke knie zich zal buigen en elke tong zal zweren (Jes.45:23). Jesaja spreekt over de naam van JAHWEH, Paulus over de naam van Jezus. Is dat tegenstrijdig? Nee, want de naam van Jezus spreekt van JAHWEH die redt. Is de glorie van Jezus juist niet dat Hij in alles verwijst naar zijn Vader? Vandaar dat wanneer dat universeel zal klinken ‘Jezus Christus is Heer’, dit zal zijn “… tot eer van God, de Vader!”

Waar is de Naam van God in het NT? Het antwoord is dat God zijn Naam verbonden heeft aan Hem door wie Hij redt. En GOD zweert bij zichzelf dat elk creatuur die Naam zal aanroepen. JAHWEH redt… niemand uitgezonderd!

Reageer op Facebook

Delen: