GoedBericht.nl logo
English Blog

waar geluk

13-02-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image3

De Bijbel leert dat God GOD is (theos = plaatser), d.w.z. aan alles een plaats geeft. Nooit gebeurt er iets zomaar of zonder reden – Hij heeft met alles een bedoeling (Spr.16:4). Ongeacht of wij het als positief (+) of negatief (-) ervaren. GOD maakt van elke min (frustraties, verdriet, pijn, moeite, gemis, enz.) een plus. Want Hij is GOD.

Wie beseft dat God GOD is en dus alles onder controle heeft, die gaat Hem verheerlijken en danken. Ook voor de donkerste momenten, want ook dat geeft Hij namelijk een plaats. Hij is de Pottenbakker en wij zijn het leem. Die wetenschap zet ons op onze plaats: wij zijn slechts creatuur en Hij is de Creator. Dat besef maakt ook inschikkelijk en mild. Niemand heeft zichzelf toch gemaakt?! Dus waarom mopperen en klagen? Dank GOD voor zijn alomvattend plan inclusief de situatie of persoon waar je zo’n moeite mee hebt! We zouden enig benul moeten hebben van wat GOD kan doen met iemand die beseft dat Hij werkelijk GOD is. Dat besef verlicht namelijk ons denken en ons hart. In de wereld betekent ‘positief denken’: denken alsof alles positief is. Maar wie GOD kent, weet dat alles positief IS. Het enige handicap waar we als schepselen tegenaan lopen is dat we dat nog niet zien. Maar wat verhindert ons op voorhand te steunen op het woord van Degene die het kan weten? Op Hem die vanaf het begin reeds de afloop verkondigde (Jes.46:10). Dat geeft ons denken richting maar het verlicht ook ons hart. Het geeft een onvoorstelbare hoop en vreugde op een stralende toekomst! GOD laat immers niet varen de werken van zijn handen. Dat is een garantie waar elk schepsel op kan blindvaren. Waarom houdt Hij van hen? Omdat het ZIJN schepselen zijn!!!

Geluk is niet ver weg, beste lezer(es). Genade (=vreugde om niet) en vrede zitten niet in een pilletje. Niet in zwoegen en ploeteren. Niet in bezorgd wakker liggen. Erken dat God GOD is. Dat Hem gelukt wat Hem voor ogen staat!

Immers, hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt,
maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
-Romeinen 1:21-

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.
-Romeinen 11:36-

Reageer op Facebook

Delen: