GoedBericht.nl logo
English Blog

tot geloof gekomen?

31-01-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

In de NBG51 vertaling komt de uitdrukking “tot geloof komen” vele keren voor. Evenals in andere moderne vertalingen. Een paar voorbeelden:

Johannes 7:31
En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem…

Handelingen 9:42
En het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Here.

Handelingen 13:12
Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.*

Als u deze weergave vergelijkt met die van de Staten Vertaling zult u zien dat in de oude vertaling niet één keer sprake is van ’tot geloof komen’. Altijd is het één woord: geloven, geloofde of geloofden, enz. Kortom, men geloofde, punt. Dus zonder dat men eerst komt tot… En het is onmiskenbaar: deze weergave komt consequent overeen met de grondtekst.

Is dit slechts een onbeduidend detail? Een kwestie van onschuldig veranderend taalgebruik? Nee, er zit meer achter. In het moderne taalgebruik ligt de voorstelling besloten dat geloof iets is waar een mens zelf naar toe gaat. Maar dat is wat niet de Schrift leert. God overtuigt mensen van de waarheid van zijn Woord. En daarom is geloof evenals redding een gave Gods (Ef.2:8). Hij opent harten (Hand.16:14). En Spreuken 20:12 stelt vast:

Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt.

God geeft oren en ogen, ook om te verstaan en te zien wat zijn Woord zegt. Dat is geen verdienste. Het is Gods werk en dus ook Zijn eer! In 1Kor.3:5 schrijft Paulus daarom:

Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt jullie geloven , en wel zoals de Heer dit aan een ieder geeft.

Dat ik mag geloven in het Goede Bericht van “de Redder der wereld” (Joh.4:42; 1Joh.4:14), is niet omdat ik tot geloof ben gekomen. Het is omgekeerd: het geloof is tot mij gekomen! Als een godsgeschenk!


 

* Hier alle voorkomens van deze uitdrukking in de NBG51: Joh.5:44; 7:31; 7:39; 11:15; Hand.8:1; 9:42; 13:12; 13:48; 17:34; 18:8; 1Kor.3:5; 15:2; 2Thes.1:10; Hebr.4:3; Jud.1:5

 

Reageer op Facebook

Delen: