GoedBericht.nl logo
English Blog

tobberij rond de hel

04-11-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Het christelijk opiniblad CV Koers heeft een themanummer uitgegeven over ‘de hel’. Men heeft hierover een uitvoerige enquette gehouden onder zowel predikanten als ‘gewone’ gemeeenteleden in de orthodoxe kerkgemeenschappen. Wat blijkt, is dat de verlegenheid rond dit onderwerp gigantisch is. Men ervaart de hel als “het pijnpunt van je geloof”. Opvallend is wederom de kloof tussen wat de dominee zegt te belijden en wat hij werkelijk gelooft. De helft van de orthodoxe predikanten geeft (anoniem!) toe niet meer te geloven in een hel als een plaats van eeuwige kwelling. Men zegt dat de hel een belangrijk thema in de verkondiging behoort te zijn maar in de praktijk verzwijgt men het (behalve uiteraard in de zware kerken). Hypocriet heet zoiets. CV KOERS:
“Uiterlijk lijkt alles bij hetzelfde gebleven: de leer staat onbesproken overeind. Maar dat ‘onbesproken’ kon wel eens de adder onder het gras zijn: de hel, we hebben het er maar niet zo over.”

Het artikel toont weer eens hoe groot de tobberij is rond dit onderwerp. Men ervaart grote verlegenheid maar daar wordt zelden over gesproken. En degenen die geacht worden ‘het te weten’ (voorgangers en zo), geven ‘niet thuis’ wanneer hen gevraagd wordt hoe de vork aan de steel zit. Treurigheid troef.
Enfin, lees zelf het bewuste CV KOERS artikel maar eens.

Delen: