GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Alverzoening en ‘Flevo’ (II)

18-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 ND

In m’n vorige weblog wees ik op het verslag in het Nederlands Daglad van het debat dat vorige week op Flevo had plaatsgevonden over het onderwerp ‘Alverzoening’. Vandaag staat het thema opnieuw prominent op de kerknieuws-pagina. Dit keer met reacties vanuit de evangelische hoek op hetgeen door Wim Hoogendijk naar voren werd gebracht.


Hartenpijn vanwege eeuwige straf

door onze redacteur Daniël Gillissen 

Volgens voorganger Wim Hoogendijk gelooft een toenemend aantal evangelische christenen dat ongelovigen niet voor eeuwig verloren gaan, de visie die ook hij aanhangt. Mede-evangelischen geven tegengas. ,,Wie nu besluit niet bij Christus te willen horen, zal ook later niet bij Christus zijn.”

BARNEVELD – De eeuwige straf voor ongelovigen is een onderwerp dat bij baptistenvoorganger Oeds Blok ,,een soort hartenpijn” oproept. Vooral als het dichtbij komt, als familieleden, vrienden of kennissen niet geloven. Toch wil hij er niet overheen stappen, zoals hij wel ziet gebeuren vanwege ,,verlegenheid”. ,,Als het koninkrijk van Jezus komt, wordt alles weggedaan dat niet goed is. In Openbaring staat dat de duivel eerst hard wordt aangepakt en naar het vuur verwezen. Dan volgt het eindoordeel over de mens. God wil dat alle mensen behouden worden, maar de mens is wel verantwoordelijk voor zijn daden. Er moet gerechtigheid geschieden. Daar spreekt de Bijbel duidelijk over.”

Blok kan zich dan ook niet vinden in de stelling van christelijk spreker en voorganger Wim Hoogendijk dat uiteindelijk ieder mens wordt gered. Hoogendijk – lid van de Kerk van de Nazarener, een evangelisch kerkverband – betoogde eind vorige week op het Xnoizz Flevo Festival dat ,,aan het eind der tijden zal blijken dat Gods genade zo groot is, dat iedereen gered zal zijn”.

Dit standpunt draagt Hoogendijk sinds een aantal jaren uit via de interkerkelijke organisatie In Perspectief, die regelmatig studiedagen organiseert. Sinds september verkoopt de organisatie het boek De onweerstaanbare liefde van God , geschreven door Thomas Talbott. Daarin schrijft de Amerikaanse emeritus hoogleraar filosofie dat God iedereen redt en dat de eeuwige straf tijdelijk duurt en er voor zorgt dat de ongelovige zich alsnog tot God bekeert.

Frits Jongboom, voorganger van de Kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan, is het net als Blok beslist niet met Hoogendijk eens. ,,Wie nu besluit niet bij Christus te willen horen, zal ook later niet bij Christus zijn. Dat is de informatie die wij uit de Bijbel hebben. Tegelijk wil ik er vanaf blijven hoe God in zijn wijsheid hiermee uiteindelijk omgaat. Er zijn ook Bijbelteksten die ons soms een sprankje hoop geven voor ongelovigen die ons dierbaar zijn. In psalm 139 staat dat God zowel in de hemel als in het dodenrijk is. En in 1 Petrus 3 staat dat Christus ‘naar de geesten is gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd’. Maar in deze teksten lees ik geen alverzoening.”

Volgens Gijs Lammerts van Bueren, directeur van Near East Ministry en baptistenpredikant, zegt Hoogendijk ,,meer dan hij zou moeten zeggen. Hij verkondigt een soort ontsnappingsmogelijkheid na dit leven. Er zijn verschillende Bijbelgedeelten waarop hij zijn mening stoelt, maar er zijn ook andere die het tegendeel beweren. Bepaalde zaken uit de Bijbel zijn niet door de rede te vatten. Dat spanningsveld moet je laten staan.”

Hoogendijk spreekt nog regelmatig op bijeenkomsten van Near East Ministry, dat zich inzet voor verzoening tussen Jood en Arabier. Hoewel de organisatie geen standpunt heeft over allerlei theologische stellingen, wil Near East Ministry niet met de mening van Hoogendijk worden geassocieerd. Lammerts van Bueren, die zelf ,,ernstige bezwaren” heeft tegen deze visie, vertelt dat met Hoogendijk nadrukkelijk is afgesproken dat hij over ,,dit onderwerp zijn mond houdt” tijdens bijeenkomsten van Near East Ministry.

Spreker en docent dr. Willem Ouweneel ziet de uitspraken van Hoogendijk en een recente column van EO-coryfee Andries Knevel in het evangelische blad Uitdaging over de vraag of de hel bestaat als ,,een postmodern verschijnsel”. Daarbij is de redenering: ‘ik kan mij niet voorstellen dat…’ doorgaans maatgevend, aldus Ouweneel. ,,Dat geldt tegenwoordig niet alleen voor de eeuwige bestemming van ongelovigen, maar ook voor de vrouw in het ambt en een heleboel andere onderwerpen. De redeneertrant weerspiegelt een bepaalde tijdgeest. Het grote gevaar is dat de Schrift er niet meer toe doet. Hoewel diegenen die deze redenering volgen er altijd wel Bijbelteksten bij weten te vinden.

Sommige christenen zijn doorgeslagen in de liefde van God, vult Jongboom aan. ,,Dan geldt: God is zo lief, dit zal Hij wel niet doen.”

Rondetafelgesprekken
Hoogendijk betoogde tijdens het Xnoizz Flevo Festival ook dat een toenemend aantal evangelische christenen inmiddels de alverzoening aanhangt. Oeds Blok en Gijs Lammerts van Bueren zien dat nog niet zo. Lammerts van Bueren: ,,Ik geloof niet dat dit in evangelische kring sterk opkomt. Maar dat kan ook komen doordat, helaas, in onze tijd door evangelischen niet zo diep wordt doorgedacht.”
Hoogendijk laat weten dat hij geen namen kan noemen van evangelische leiders die net als hij denken. ,,Zij zullen dit zelf nu niet zo openlijk zeggen. Ik ben maar een docent geschiedenis, maar zij hebben wel wat te verliezen als ze met hun mening komen.”

Blok komt her en der wel de verlegenheid tegen met het onderwerp. ,,Mijn uitdaging is juist het gesprek over het onderwerp aan te gaan, ook met mensen die mij dierbaar zijn. Ik merk dat het mogelijk is over de eeuwige bestemming van de mens op een eerlijke manier te praten. In de gemeente hebben we rondetafelgesprekken gehouden met vier christenen en vier niet-christenen. Tijdens die ontmoetingen kwam dit thema ook aan de orde. Je moet lef hebben om dat te doen. En soms is het tasten naar woorden, maar dat geeft niet. Een van de gemeenteleden zei tegen een ongelovige: ik vind het erg dat je God gaat missen. Dat komt totaal anders binnen dan praten over het vuur. Maar je hoeft het geloof niet aantrekkelijker te maken. Vertel gewoon het verhaal. Mensen geloven het of geloven het niet.

Ouweneel – die in 1995 het boek ‘Alverzoening besproken en weerlegd’ publiceerde – geeft nog steeds ,,het traditionele antwoord” op de vraag naar de eeuwige bestemming van ongelovigen. ,,Zij gaan volgens Matteüs 25 naar het eeuwige vuur. Dat wil niet zeggen dat dit antwoord ook het meest juiste is. Je moet erop studeren. Ik ben met een dogmatische reeks bezig waarin dit onderwerp ook aan de orde komt. Daarvoor wil ik gewoon degelijk Schriftonderzoek doen naar dit onderwerp.”

—————————————————
Alverzoening
De leer van de alverzoening stelt dat uiteindelijk alle mensen worden behouden en staat tegenover de leer van de particuliere verzoening: Jezus’ verzoenend sterven is alleen voor degenen die in Hem geloven en uitverkoren zijn. Vanaf het begin van de christelijke kerk zijn er verdedigers van de alverzoening geweest, zoals kerkleraar Origenes (ca. 185 – ca. 254). Behalve op teksten in de Bijbel die spreken over Gods wil dat alle mensen behouden worden of over de verzoening van de zonden van de hele wereld, beroept de leer van de alverzoening zich op argumenten ontleend aan Gods liefde, goedheid, heiligheid en gerechtigheid. De christelijke kerk heeft de alverzoening afgewezen. Deze theorie kan moeilijk duidelijk maken wat de waarde van Christus’ lijden en sterven is, als het geloof in Hem er uiteindelijk niet toe doet om behouden te worden.
Bron: Christelijke Encyclopedie

Klik HIER voor commentaar op bovengenoemde bezwaren.

Delen: