GoedBericht.nl logo
English Blog

te radicale genade-prediker?

11-12-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Dit jaar dook regelmatig in de christelijke pers de naam van Joseph Prince op. Pastor Joseph Prince (zoals hij meestal genoemd wordt) is voorganger van een giga-kerk in Singapore. Met zijn radicale nadruk op de boodschap van Gods genade, stuit hij op veel verzet. In ons land heeft kort geleden de stichting ‘Opwekking’ afstand genomen van Prince. Daarmee een breuk forcerend met organistaties als HQ (Heavenly Quality) en Jong & Vrij die zich nadrukkelijk profileren om het gedachtegoed van pastor Prince uit te dragen.

Ik heb de laatste maanden kennis genomen van Joseph Prince’s prediking. Afgezien van telkens weer terugkerende pinkster-misvattingen (b.v. over genezing en spreken in tongen) vind ik zijn nadruk op het volbrachte werk van Christus en de genade van God een verademing! Heel fris en sprankelend weet hij deze vergeten Bijbelse waarheden voor het voetlicht te brengen.  Opvallend is verder dat hij veel oog heeft voor de typen in de Bijbel.

Willem de Vink die in het evangelische maandblad ‘Uitdaging’ van deze maand een lans breekt voor pastor Prince (“we zullen nog veel van hem horen”), schrijft:

Wat mijzelf vooral in Prince aanspreekt, is dat hij zijn uitgangspunt consistent kiest in Jezus Christus en de rijkdom van het volbrachte werk aan het kruis (…) maar dan wel (…) zonder een spoortje alverzoening.

Christelijk Nederland valt over Prince, vanwege zijn veel te radicale boodschap van genade. Ik stel daarentegen: Prince’ genade-boodschap is (nog) niet radicaal genoeg! Want is “Alverzoening” (zie voor deze term Kolosse 1:20) niet juist het ultieme kroonjuweel van Gods genade?!

Ten slotte nog een tweetal citaten die ik aantrof. Ze spreken voor zich.

“Als je er nog nooit van beschuldigd bent dat je te veel genade predikt, heb je nog nooit de genade gepredikt. Deze boodschap levert altijd verzet op van mensen die genade moeilijk kunnen accepteren.”
-Martyn Lloyd-Jones-

If Gods grace is not for all – it’s no grace at all!

zie verder:
de Redder van alle mensen – 16 feiten op een rijtje
Evangelie versus kerk
het dynamiet van het Evangelie

Delen: