GoedBericht.nl logo
English Blog

studiedag 12 mei 2007

06-05-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Vorig jaar was het thema van de jaarlijkse Goedbericht-studiedag: verzoening. Niet de rijkwijdte van de verzoening was het onderwerp, maar de vraag naar wat verzoening nu eigenlijk is. Dat is van enorm belang omdat in de klassieke benadering ‘verzoening’ onophoudelijk op één hoop gegooid wordt met ‘bedekking’ (Hebr. kaphar, Gr. hilasmos). Probleem nummer twee is dat men er altijd weer steevast vanuit gaat dat op het kruis God verzoend moest worden met de mens. God moest genoegdoening ontvangen en de zondeschuld moest betaald worden. Ook onder hen die oog hebben voor de universele rijkwijdte van de verzoening, overheerst dit grote misverstand

Op de studiedag zaterdag a.s. wil ik het thema van vorig jaar vervolgen, omdat ik het idee had dat nogal wat aspecten onderbelicht zijn gebleven. Ging het vorig jaar specifiek over het onderwerp ‘verzoening’, dit jaar willen we de betekenis van Jezus’ kruisdood in een breder kader plaatsen. De vraag dit keer is: waarom moest Christus sterven?  Droeg Jezus inderdaad de straf op onze zonden? Heeft Jezus de schuld van de mensen betaald? Zo ja, waar staat dat dan? En: wat betekent ‘vergeving’ in dat concept dan nog? Want is de schuld eenmaal betaald, dan hoeft er geen schuld meer vergeven te worden. Wat betekent het dat Jezus voor onze zonden stierf? Betekent dat (zoals algemeen aangenomen) dat hij stierf om de straf op onze zonden te dragen? Of betekent het dat Hij stierf om ons van de zonden als zodanig te verlossen? Maar hoe dan?  Eist God eerst bloed alvorens te kunnen vergeven of bewijst Hij zijn vergeving juist via de bloedstorting? Vragen te over die allemaal een eerlijk en Bijbels antwoord behoeven.
En Goddank: die antwoorden zijn er!

Eén van de voornaamste conclusies van de vorige studiedag was: Christus moest sterven om als Eersteling uit de doden op te kunnen staan. Dit gegeven zal zaterdag a.s. uitvoerig worden uitgewerkt. Het zal veel meer dan een ‘ontmanteling’ van de klassieke theologie zijn. De studiedag zal vooral in het teken staan van een positieve, logische en Bijbelse beantwoording van één van de meest basale vragen die een mens zich over het Evangelie kan stellen : waarom moest Christus sterven?

Meer informatie over de dag,  klik hier.

Delen: