GoedBericht.nl logo
English Blog

stond Jezus op in eigen kracht?

03-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

De waarheid dat GOD Jezus uit de doden heeft opgewekt, behoort tot het hart van het Evangelie.  Het was de spits van de boodschap zoals deze vanaf het begin in het boek Handelingen werd gepredikt. Op de Pinksterdag getuigde Petrus in Jeruzalem:

… GOD evenwel heeft Hem opgewekt…
Hand.2:24 

En later bij de genezing van de verlamde bij de Schone Poort verkondigde hij:

… de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar GOD heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
Hand.3:15 

GOD heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan…
Hand.3:26 

Later in het huis van Cornelius sprak Petrus:

… Hem heeft GOD ten derden dage opgewekt …
Hand.10:40 

Bij Paulus blijkt de boodschap al niet anders te zijn. In Antiochië betoogde hij:

Maar GOD heeft Hem uit de doden opgewekt;
Hand.13:30

En temidden van de filosofen op de Areopagus sprak Paulus over…

…  een man, die HIJ (= GOD) aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.
Hand.17:31 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze centrale boodschap in de brieven tientallen keren herhaald wordt. Paulus schrijft in Romeinen 10:9 dat dit het reddende Evangelie is:

Want indien gij (…) met uw hart gelooft, dat GOD Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden

Binnen het jodendom in de dagen van de apostelen was het vanzelfsprekend dat een mens slechts door GOD kon worden opgewekt. Maar onder invloed van heidens meergodendom en Griekse filosofie werd dit binnen enkele generaties in het christendom compleet anders. “De mens Christus Jezus”, “Gods Zoon” werd gemaakt tot ‘God de Zoon’. Men ontwikkelde een zowel onbijbelse als onlogische leer, waarin Jezus ‘volkomen God en volkomen mens‘ (Athanasius, 30) is. Een leer die in zichzelf tegenstrijdig is. Want een mens kan sterven, GOD niet.  Een mens is afhankelijk, GOD niet. Als Jezus volkomen God was, hoefde Hij niet opgewekt te worden, maar kon Hij opstaan in eigen kracht. Dat is ook wat algemeen wordt geleerd en doorklinkt in liederen. Denk aan het bekende paaslied daar juicht een toon‘ met daarin de oorspronkelijke regels:

Hij steeg uit ’t graf door EIGEN kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Besef goed wat dat betekent! Als degene die in het graf van Arimathea lag, volkomen God was, dan was Hij niet écht dood. En dan was het evenmin nodig dat GOD Hem uit de doden opwekte.

 

Delen: