GoedBericht.nl logo

twee delen vervlochten

Vanaf de zes zegels (hfst.6) t/m de zeven bazuinen (hfst.11) vormt ‘de Openbaring’ één chronologisch geheel (deel A). Het loopt synchroon met de de rest van het boek (deel B).

Het eigenaardige is echter dat het einde van deel A (de zevende bazuin; 11:14-19) is geplaatst na het begin van deel B (de twee getuigen; 11:1-13). Door de verplaatsing van beide passages worden de twee hoofddelen van ‘de Openbaring’ in elkaar vervlochten.

Delen: