GoedBericht.nl logo
English Blog

satan in ‘The Passion of the Christ’

27-04-2004 - Geplaatst door Andre Piet

In ‘The Passion of the Christ’ wordt satan regelmatig opgevoerd. Dat gebeurt niet alleen speculatief en onrealistisch maar vooral ook onbijbels. In de eerste plaats doet hij zich in de film voor op een wijze die doet denken aan een horror-film. Ten onrechte. De Schrift zegt dat satan verschijnt als een “engel des lichts”.
In Getsemané zien we een scene, waarin satan Jezus telkens woorden influistert. Nergens lezen we dit in de Schrift. Wél dat een engel uit de hemel aan Hem verscheen, om Hem bij te staan. Het idee trouwens dat satan Jezus zou hebben proberen af te houden om zich te laten kruisigen, klopt al evenmin. Paulus schijft in 1Korinthe 2:8:

En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar (= de verborgen wijsheid van God; vers 7) geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

De beheerser van deze eeuw bij uitstek is satan, en van hem (niet: haar, zoals in de film) lezen we hier, NIET dat hij het kruis probeerde te verhinderen, maar juist dat hij actief was in de kruisiging! Hij was het ook die in Judas voer om Jezus daartoe over te geven (Johannes 13:27). Daarom is het beslist niet zo dat satan gilde om zijn nederlaag, toen Jezus stierf. Dat is de voorstelling van zaken in de film. Maar het tegendeel is waar. Toen Jezus stierf, was satan’s offensief tot dan toe succesvol verlopen. Althans, dat dacht hij…. totdat op de derde dag de steen werd weggewenteld en het wapen van hem (de dood) voor goed onschadelijk werd gemaakt.
Tja, als hij dát had geweten, zou hij de Here der heerlijkheid niet hebben gekruisigd…

Delen: