English blog
Overzicht van Rubrieken
  01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
  27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
  19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
  16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!
  10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
  09-07-2017 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
  06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
  05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
  04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
  28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
  24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
  22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
  21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
  20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
  19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
  15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
  08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
  07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
  05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
  04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
  03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
  30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
  28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
  27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
  26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
  23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
  22-05-2017 Efeze 3:15 – vaderschap
  20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
  17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
  14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
  13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
  10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
  07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
  02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
  01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
  29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
  27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
  26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
  24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
  22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
  21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
  20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
  18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
  16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
  13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
  10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
  05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
  04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
  20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
  17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
  14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
  13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
  02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
  26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
  13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
  12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
  08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
  29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
  19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
  15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
  10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
  07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
  29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
  27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
  25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
  24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
  21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
  20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
  17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  15-12-2016 Jesaja 9:5 – de schouder(s) eronder
  13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
  12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
  10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
  08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
  06-12-2016 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God
  24-11-2016 2Korinthe 3:18 – reflectie
  23-11-2016 Richteren 14:4 – raadselachtig
  21-11-2016 Exodus 34:33 – bedekt aangezicht
  18-11-2016 Matteüs 17:27 – de eerste vis
  16-11-2016 Exodus 2:11 – Mozes’ keuze
  13-11-2016 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  11-11-2016 Genesis 26:22 – Rechobot
  08-11-2016 Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…
  07-11-2016 Genesis 32:31 – de zon komt op
  06-11-2016 Genesis 28:11 – de zon ondergegaan
  04-11-2016 Matteüs 13:1 – ziende niet zien
  01-11-2016 Kolosse 4:6 – altijd in genade
  30-10-2016 Genesis 21:6 – God doet mij lachen!
  29-10-2016 Galaten 3:3 – geest versus vlees
  28-10-2016 Romeinen 16:26 – de aeonische God
  25-10-2016 Romeinen 4:17 – vader van vele volken
  17-10-2016 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
  13-10-2016 Efeze 1:7 – invrijheidstelling
  12-10-2016 Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan
  08-10-2016 Johannes 1:17 – het eerste teken
  06-10-2016 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
  04-10-2016 1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?
  03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
  02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
  01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts
  30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
  29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
  28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
  27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
  25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
  22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
  21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
  20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
  17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
  16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
  15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
  14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
  13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
  08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
  06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
  05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
  03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
  24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
  23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
  21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
  19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
  16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
  14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
  12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
  11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
  08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
  07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
  06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
  29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
  22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
  18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
  15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
  15-06-2016 zonder intelligentie
  02-06-2016 schrale troost…