English blog
Overzicht van Rubrieken
  03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
  02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
  01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts
  30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
  29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
  28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
  27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
  25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
  22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
  21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
  20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
  17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
  16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
  15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
  14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
  13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
  08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
  06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
  05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
  03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
  24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
  23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
  21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
  19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
  16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
  14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
  12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
  11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
  08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
  07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
  06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
  29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
  22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
  18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
  15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
  15-06-2016 zonder intelligentie
  02-06-2016 schrale troost…