English blog
Overzicht van Rubrieken
  22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
  19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
  18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
  17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
  16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
  12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
  08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
  07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
  06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
  05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
  04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
  03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
  31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
  30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
  29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
  28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
  27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
  26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
  24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
  23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
  21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
  19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
  17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
  15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
  14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
  12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
  11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
  10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
  08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
  06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
  04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
  03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
  01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
  24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
  23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
  21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
  19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
  17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
  15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
  10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
  08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
  07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
  06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
  03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
  02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
  31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
  30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
  29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
  28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
  27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
  26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
  25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
  24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
  23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
  21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
  20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
  19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
  18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
  17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
  16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
  15-01-2018 Titus 3:2 – bescheiden
  14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
  13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
  12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
  11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
  10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
  09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
  08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
  07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
  05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
  04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
  03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
  29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
  28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
  24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
  23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
  22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
  21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
  20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
  19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
  18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
  17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
  16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
  13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
  12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
  04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
  02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
  27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
  23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
  18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
  16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
  15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
  09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  07-11-2017 Openbaring 12:12 – eerst in de hemel
  03-11-2017 Handelingen 25:11 – doodstraf?
  02-11-2017 Lucas 23:43 – vandaag!
  29-10-2017 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  28-10-2017 Kolosse 2:20 – in de wereld?
  25-10-2017 Handelingen 15:12 – wake-up call
  24-10-2017 Handelingen 27:21 – ultimatum verstreken (2)
  23-10-2017 Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken
  20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
  16-10-2017 Exodus 29:18 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
  15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
  02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
  01-10-2017 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
  20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
  08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
  07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
  05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
  03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
  02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…
  01-09-2017 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  30-08-2017 1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten
  28-08-2017 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  27-08-2017 1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!
  24-08-2017 Filippi 2:6 – in Gods gedaante
  18-08-2017 Exodus 20:11 – in zes dagen…
  17-08-2017 Exodus 20:5 – tot in het vierde geslacht
  16-08-2017 Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd
  11-08-2017 Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God
  10-08-2017 Hebreeën 7:4 – een tiende van de buit
  09-08-2017 Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem
  05-08-2017 Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?
  04-08-2017 Galaten 3:28 – één in Christus Jezus
  02-08-2017 2Petrus 3:9 – Hij is geduldig
  01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
  27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
  19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
  16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!
  10-07-2017 Handelingen 13:20 – vierhonderd en vijftig jaar
  09-07-2017 Openbaring 2:4 – de eerste liefde
  07-07-2017 Job 40:10 – dinosaurus
  06-07-2017 2Korinthe 9:14 – overtreffende genade van God
  05-07-2017 2Koningen 2:24 – 2 berinnen en 42 kinderen
  04-07-2017 Romeinen 7:25 – God zij dank!
  28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
  25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
  24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
  22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
  21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
  20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts