English blog
Overzicht van Rubrieken
  25-09-2018 Efeze 6:17 – de helm van de redding
  24-09-2018 Efeze 6:16 – het schild van het geloof
  23-09-2018 Efeze 6:15 – de voeten geschoeid
  22-09-2018 Efeze 6:14 – borstharnas van rechtvaardigheid
  21-09-2018 Efeze 6:14 – omgord in waarheid
  20-09-2018 Efeze 6:13 – oorlogstijd
  19-09-2018 Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis
  18-09-2018 Efeze 6:12 – geen conflict tegen bloed en vlees
  17-09-2018 Efeze 6:11 – de wapenrusting van God
  16-09-2018 Efeze 6:11 – standhouden
  15-09-2018 Efeze 6:10 – wordt bekrachtigd in de Heer
  14-09-2018 Efeze 6:9 – hun en jullie Heer
  13-09-2018 Efeze 6:8 – waardering die echt telt
  12-09-2018 Efeze 6:6,7 – met goed humeur!
  11-09-2018 Efeze 6:5 – in eenvoud van hart
  10-09-2018 Efeze 6:4 – discipline en attenderen
  09-09-2018 Efeze 6:4 – opvoeden
  08-09-2018 Efeze 6:2,3 – veelbelovend!
  07-09-2018 Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders
  06-09-2018 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
  05-09-2018 Efeze 5:32 – met het oog op Christus en de ekklesia
  04-09-2018 Efeze 5:32 – dit geheim is groot!
  03-09-2018 Efeze 5:31 – tot één vlees zijn
  02-09-2018 Efeze 5:29,30 – niemand haat zijn eigen vlees
  01-09-2018 Efeze 5:28 – liefhebben als hun eigen lichaam
  31-08-2018 Efeze 5:27 – glorieus en stralend
  30-08-2018 Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad
  29-08-2018 Efeze 5:25 – mannen, heb je vrouw lief
  28-08-2018 Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus
  27-08-2018 Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?
  25-08-2018 Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…
  24-08-2018 Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer
  23-08-2018 Efeze 5:21 – onderschikking
  22-08-2018 Efeze 5:20 – dóór de Zoon, tot God,
  21-08-2018 Efeze 5:20 – danken over alles
  20-08-2018 Efeze 5:18,19 – de tongen los
  18-08-2018 Efeze 5:18 – geestrijk!
  17-08-2018 Efeze 5:17 – begrijpen wat de Heer wil
  16-08-2018 Efeze 5:15,16 – wandelen als wijzen
  15-08-2018 Efeze 5:14 – goede morgen!
  14-08-2018 Efeze 5:12,13 – al wat openbaar maakt is licht
  13-08-2018 Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren
  12-08-2018 Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is
  11-08-2018 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
  10-08-2018 Efeze 5:8 – kinderen van licht
  09-08-2018 Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden
  07-08-2018 Efeze 5:5 – lotbezit in het Koninkrijk
  04-08-2018 Efeze 5:4 – veeleer dankzegging
  03-08-2018 Efeze 5:3 – zoals het heiligen betaamt
  02-08-2018 Efeze 5:2 – offergave en slachtoffer
  29-07-2018 Efeze 5:2 – wandelt in de liefde
  28-07-2018 Efeze 5:1 – navolgers van God
  27-07-2018 Efeze 4:32 – charizomai
  26-07-2018 Efeze 4:31 – bitter of beter?
  25-07-2018 Efeze 4:30 – de heilige geest bedroeven?
  24-07-2018 Efeze 4:29 – woord dat verschil maakt
  22-07-2018 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
  19-07-2018 Efeze 4:28 – stelen of delen?
  18-07-2018 Efeze 4:26,27 – boos, maar hoe?
  16-07-2018 Efeze 4:25 – waarheid versus leugen
  15-07-2018 Efeze 4:24 – de nieuwe mens aantrekken
  14-07-2018 Efeze 4:23 – verjongd worden
  13-07-2018 Efeze 4:22 – paasbest!
  12-07-2018 Efeze 4:21 – jullie hoorden hém…
  11-07-2018 Efeze 4:20 – het grote verschil!
  10-07-2018 Efeze 4:19 – afgestompt
  09-07-2018 Efeze 4:18 – verduisterd en onwetend
  07-07-2018 Efeze 4:17 – zinloosheid van denken
  06-07-2018 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  01-07-2018 Efeze 4:15 – waarheid in liefde
  30-06-2018 Efeze 4:14 – de methodiek van de dwaling
  28-06-2018 Efeze 4:14 – geen onmondigen meer
  27-06-2018 Efeze 4:13 – een volwassen man
  26-06-2018 Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed
  25-06-2018 Efeze 4:13 – het besef van de Zoon van God
  24-06-2018 Efeze 4:13 – de eenheid van het geloof
  23-06-2018 Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen
  22-06-2018 Efeze 4:11 – het fundament is gelegd
  21-06-2018 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
  20-06-2018 Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde
  19-06-2018 Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen
  18-06-2018 Efeze 4:7 – eenheid en verscheidenheid
  17-06-2018 Efeze 4:6 – één God en Vader
  16-06-2018 Efeze 4:6 – één GOD
  15-06-2018 Efeze 4:5 – één doop
  14-06-2018 Efeze 4:5 – één Heer, één geloof….
  13-06-2018 Efeze 4:4 – één lichaam, één geest, één hoop
  12-06-2018 Efeze 4:3 – de eenheid van de geest
  11-06-2018 Efeze 4:2 – nederigheid en bescheidenheid
  10-06-2018 Efeze 4:1 – een waardige wandel!
  09-06-2018 Efeze 3:21 – alles overtreffend!
  08-06-2018 Efeze 3:21 – de aeon der aeonen
  07-06-2018 Efeze 3:20 – superlatieven
  06-06-2018 Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God
  05-06-2018 Efeze 3:19 – de liefde van Christus
  04-06-2018 Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte
  03-06-2018 Efeze 3:18 – in staat zijn te vatten…
  02-06-2018 Efeze 3:17 – geworteld en gefundeerd
  01-06-2018 Efeze 3:16 – naar de rijkdom van zijn heerlijkheid
  31-05-2018 Efeze 3:15 – vaderschap
  30-05-2018 Efeze 3:14 – gebogen knieën
  28-05-2018 Johannes 1:31 – in water dopende
  27-05-2018 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
  25-05-2018 2Timotheüs 2:22 – jaag na
  21-05-2018 Efeze 3:13 – moedeloos?!?
  20-05-2018 Efeze 3:12 – door zijn geloof
  19-05-2018 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  18-05-2018 Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God
  17-05-2018 Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen
  16-05-2018 Efeze 3:9 – het beheer van het geheim
  13-05-2018 Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
  12-05-2018 man redt miljoenen met zijn bloed
  11-05-2018 Efeze 3:8 – evangeliseren
  10-05-2018 Efeze 3:8 – aan mij, de allergeringste
  05-05-2018 Efeze 3:7 – door het goede bericht
  03-05-2018 Efeze 3:6 – mede-leden
  02-05-2018 Efeze 3:6 – mede-lotbezitters
  01-05-2018 Efeze 3:5 – het geheim onthuld
  30-04-2018 Efeze 3:4 – het geheim van de Christus
  29-04-2018 Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld
  28-04-2018 Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade
  27-04-2018 Efeze 3:2 – breaking!
  26-04-2018 Efeze 3:1 – gevangene van Christus Jezus
  23-04-2018 1Korinthe 11:6 – hoofdbedekking?
  22-04-2018 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
  19-04-2018 Efeze 2:21 – verbinding in hem
  18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
  17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
  16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
  15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
  13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
  12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
  08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
  07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
  06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
  05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
  04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
  03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
  31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
  30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
  29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
  28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
  27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
  26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
  24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
  23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
  22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
  21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
  20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
  19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
  18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
  17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
  15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
  14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
  13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
  12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
  11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
  10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
  08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
  07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten