English blog
Overzicht van Rubrieken
  10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
  09-04-2017 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  08-04-2017 1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha
  05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
  04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  03-04-2017 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  30-03-2017 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
  27-03-2017 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
  17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
  14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
  13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
  12-03-2017 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
  06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
  26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
  22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
  17-02-2017 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  16-02-2017 Filippi 3:1 – verheug je!
  13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
  12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
  11-02-2017 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
  07-02-2017 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
  04-02-2017 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
  02-02-2017 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
  31-01-2017 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
  29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
  25-01-2017 Handelingen 4:12 – geen andere naam
  21-01-2017 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
  20-01-2017 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
  19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
  17-01-2017 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
  15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
  10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
  08-01-2017 Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit
  07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
  06-01-2017 Johannes 6:66 – niet populair
  05-01-2017 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  31-12-2016 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
  27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
  25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
  24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
  21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
  20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
  19-12-2016 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  18-12-2016 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
  17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  15-12-2016 Jesaja 9:5 – de schouder(s) eronder
  13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
  12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
  11-12-2016 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
  09-12-2016 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
  08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
  07-12-2016 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
  06-12-2016 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
  05-12-2016 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
  04-12-2016 Spreuken 15:15 – altijd feest!
  30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God
  29-11-2016 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
  28-11-2016 Spreuken 20:12 – oor en oog
  25-11-2016 Handelingen 20:9 – Eutychus
  24-11-2016 2Korinthe 3:18 – reflectie
  23-11-2016 Richteren 14:4 – raadselachtig
  21-11-2016 Exodus 34:33 – bedekt aangezicht
  18-11-2016 Matteüs 17:27 – de eerste vis
  16-11-2016 Exodus 2:11 – Mozes’ keuze
  13-11-2016 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  11-11-2016 Genesis 26:22 – Rechobot
  10-11-2016 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
  08-11-2016 Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…
  07-11-2016 Genesis 32:31 – de zon komt op
  06-11-2016 Genesis 28:11 – de zon ondergegaan
  04-11-2016 Matteüs 13:1 – ziende niet zien
  02-11-2016 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
  01-11-2016 Kolosse 4:6 – altijd in genade
  30-10-2016 Genesis 21:6 – God doet mij lachen!
  29-10-2016 Galaten 3:3 – geest versus vlees
  28-10-2016 Romeinen 16:26 – de aeonische God
  25-10-2016 Romeinen 4:17 – vader van vele volken
  21-10-2016 1Johannes 3:8 – van begin af aan
  20-10-2016 Romeinen 6:11 – opstandingsleven
  17-10-2016 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
  13-10-2016 Efeze 1:7 – invrijheidstelling
  12-10-2016 Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan
  10-10-2016 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
  08-10-2016 Johannes 1:17 – het eerste teken
  07-10-2016 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
  06-10-2016 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
  04-10-2016 1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?
  03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
  02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
  01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts
  30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
  29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
  28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
  27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
  25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
  22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
  21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
  20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
  19-09-2016 Openbaring 5:6 – staande als geslacht
  17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
  16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
  15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
  14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
  13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
  08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
  06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
  05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
  03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
  02-09-2016 Handelingen 20:35 – gelukkiger
  01-09-2016 2Korinthe 4:4 – Ikoon van God
  24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
  23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
  22-08-2016 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
  19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
  16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
  14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
  12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
  11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
  08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
  07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
  06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
  30-07-2016 Romeinen 3:23,24 – allen!
  29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
  22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
  20-07-2016 Job 42:2 – Hij vermag alles
  18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
  15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
  15-06-2016 zonder intelligentie
  02-06-2016 schrale troost…